Docent Onderzoeker
Universiteit Utrecht

Hanneke Tuithof

Hanneke Tuithof leidt docenten op, geeft nascholing en begeleidt praktijkonderzoek van docenten (in opleiding) aan de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Zij doet zelf onderzoek naar de vakdidactische kennisontwikkeling van docenten en de rol van een nationale of regionale canon in curriculumontwikkeling.

Expertise: Vakdidactiek Mens & Maatschappij en curriculumvraagstukken

Sessiearchief

,

Omschrijving

Leraren-in-opleiding moeten in korte tijd veel leren: vakinhoudelijke, pedagogische en vakdidactische kennis. En al die kennis moeten ze kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. Dat is een flinke klus voor de vaak jonge studenten die beginnen aan het leraarschap. De uitval onder deze studenten is hoog, terwijl het lerarentekort oploopt.

Vanuit onderzoek naar de ontwikkeling van Pedagogical Content Knowledge (PCK) weten we dat het ontwikkelen van vakdidactische kennis een kwetsbaar proces is dat enkele jaren kan duren. Leraren-in-opleiding ontwikkelen PCK zowel door ervaringen en rolmodellen op de werkplek als bij cursussen op het instituut. In deze sessie gaan we naar aanleiding van ons eigen onderzoek met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van vakdidactische kennis: wat kunnen wij als lerarenopleiders en werkplekbegeleiders doen om onze studenten hierin optimaal te begeleiden? We werken toe naar een aantal concrete handvatten voor het opleiden van studenten.

Omschrijving

De vakdidactische ontwikkeling van docenten heeft tijd en aandacht nodig. Beginnende docenten zouden nog weinig vakdidactische kennis en vaardigheden hebben. Volgens onderwijsonderzoekers zou er pas bij ervaren docenten sprake kunnen zijn van rijke en degelijke vakdidactische kennis en bekwaamheden. Uit mijn eigen onderzoek naar beginnende docenten blijkt dat dit iets genuanceerder bekeken kan worden. Ik ga in op hoe vakdidactische ontwikkeling plaats vindt en welke factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren. Ook laat ik zien welke verschillen er zijn tussen beginnende en ervaren docenten.

Downloads

Ga naar de bovenkant