docent
Odisee

Helena Taelman

Dr. Helena Taelman is docent en onderzoeker aan hogeschool Odisee in de opleiding kleuteronderwijs. Op de blog kleutergewijs schrijft zij over internationaal onderzoek naar taalstimulering en maakt ze daarbij de brug naar de Vlaamse praktijk. Verder is ze betrokken in diverse praktijkgerichte onderzoeksprojecten rond taal en geletterdheid. Helena Taelman coördineert het Onderzoekscentrum De Taalbouwers van Odisee.

Expertise: taal, kleuteronderwijs

Sessiearchief

Omschrijving

Hoe bied je de beste taalleerkansen aan kleuters die nood hebben aan extra taalondersteuning? In deze sessie verkennen we mogelijkheden en valkuilen voor het kleuteronderwijs. Daarbij hebben we ook jouw input nodig! Verwacht geen kant-en-klare recepten, maar wel een inspirerende uitwisseling, waarin we Vlaamse en internationale praktijken verbinden met wetenschappelijk onderzoek over wat werkt. Deze sessie bouwt verder op de vorige sessie, waarin de zes bouwstenen voor een succesvol taaltraject voorgesteld en gekaderd werden.

,

Omschrijving

Er leven in het kleuteronderwijs wel eens hypes, vastgeroeste tradities, of hoogdravende theorieën. Hoe moet je daar als kleuteronderwijzer of directie je weg in vinden?
Met een groep lerarenopleiders onderhouden we de blog kleutergewijs met als doel om kleuterleerkrachten te ondersteunen bij de uitbouw van evidence-informed kleuteronderwijs. In deze sessie delen we met jullie enkele belangrijke onderzoeksinzichten over kleuteronderwijs die verspreid werden via onze blog. We bespreken niet alleen de evidentie, maar geven ook concrete tips om de inzichten te vertalen naar de kleuterklas. Overweeg je om deze in de praktijk te brengen, of heb je nog andere ideeën die je graag zou willen realiseren? Afsluiten doen we met een algemene reflectie over hoe je best innovatieprojecten selecteert voor jouw eigen praktijk of school.

Downloads

Ga naar de bovenkant