Evidence-informed kleuteronderwijs in Vlaanderen

Astrid Cornelis
Helena Taelman

Omschrijving

Er leven in het kleuteronderwijs wel eens hypes, vastgeroeste tradities, of hoogdravende theorieën. Hoe moet je daar als kleuteronderwijzer of directie je weg in vinden?
Met een groep lerarenopleiders onderhouden we de blog kleutergewijs met als doel om kleuterleerkrachten te ondersteunen bij de uitbouw van evidence-informed kleuteronderwijs. In deze sessie delen we met jullie enkele belangrijke onderzoeksinzichten over kleuteronderwijs die verspreid werden via onze blog. We bespreken niet alleen de evidentie, maar geven ook concrete tips om de inzichten te vertalen naar de kleuterklas. Overweeg je om deze in de praktijk te brengen, of heb je nog andere ideeën die je graag zou willen realiseren? Afsluiten doen we met een algemene reflectie over hoe je best innovatieprojecten selecteert voor jouw eigen praktijk of school.

Downloads

Docent
Thomas More Kempen

Astrid Cornelis is docent wiskundige initiatie aan de Thomas More hogeschool in de lerarenopleiding kleuteronderwijs. Ze schrijft op de blogwebsite Kleutergewijs om de koppeling te maken tussen onderzoek en onderwijspraktijk.

 

docent
Odisee

Dr. Helena Taelman is docent en onderzoeker aan hogeschool Odisee in de opleiding kleuteronderwijs. Op de blog kleutergewijs schrijft zij over internationaal onderzoek naar taalstimulering en maakt ze daarbij de brug naar de Vlaamse praktijk. Verder is ze betrokken in diverse praktijkgerichte onderzoeksprojecten rond taal en geletterdheid. Helena Taelman coördineert het Onderzoekscentrum De Taalbouwers van Odisee.

Ga naar de bovenkant