Programmamanager en senior trainer
De Transformatieve School

Hind Mahrach

Hind Mahrach is programmamanager en senior trainer bij De Transformatieve School. Naast het geven van trainingen aan docententeams en het begeleiden van ontwikkelgroepen, werkt Hind nauw samen met leraren in het vo en het mbo a.d.h.v. lesobservaties en reflectiegesprekken. Door haar brede rol als trainer en grote aanwezigheid in de praktijk, is zij goed bekend met de uitdagingen die leraren tegenkomen en het belang van sterke teams om deze uitdagingen tegemoet te gaan.

Expertise: Professionalisering van het onderwijs ten behoeve van de kansengelijkheid

Sessiearchief

Omschrijving

De trainers verbinden dan ook tijdens de workshops wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving. Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup-cultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. Het programma laat vervolgens stapsgewijs zien hoe jongeren, ondanks deze mismatch tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder.

Omschrijving

De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving. Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup cultuur en hun schoolcultuur. In deze presentatie zal er vanuit een micro perspectief gekeken worden naar kansengelijkheid in het onderwijs en worden inzichten uit de theorie en praktijk aangeboden die onderwijsprofessionals binnen het po, vo en mbo kunnen inzetten om de kansengelijkheid in hun klassen te versterken.

Ga naar de bovenkant