Senior onderwijsadviseur en trainer
Universiteit Utrecht

Joris Veenhoven

Joris Veenhoven is als senior onderwijsadviseur en trainer werkzaam bij Onderwijsadvies & Training Universiteit Utrecht. Hij verzorgt nascholing voor docenten in het voortgezet onderwijs op het vlak van ‘leren onderzoeken’, en adviseert scholen bij de ontwikkeling van vaardigheidsleerlijnen in het lesprogramma. Samen met Heleen Wientjes schreef Joris ‘Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo‘. In 2023 is de herziene editie verschenen, die niet alleen op vwo maar ook op havo gericht is. Joris is in 2004 gepromoveerd op onderzoek naar dit onderwerp.

Expertise: onderwijsadvies, onderzoeksdidactiek

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Onderzoeksvaardigheden zijn belangrijk voor elke hoger opgeleide beroepsbeoefenaar. Gelukkig krijgen leerlingen in het vo daar al een basis in mee. Het lukt echter de meeste vo-scholen niet zo goed om met het aanleren van deze vaardigheden voldoende diepgang te bereiken.
Er is veel kennis beschikbaar over hoe je leerlingen kunt leren onderzoeken over vakgrenzen heen, en hoe je dat stap voor stap kan uitbouwen, van brugklas tot profielwerkstuk (zie het handboek ‘Eureka! Didactiek voor leren onderzoeken in vwo én havo‘; Wientjes & Veenhoven, 2022). Er zijn scholen die op de fundamenten van deze kennisbasis zelf een onderzoeksleerlijn ontwikkeld hebben. Hoe ziet zo’n leerlijn eruit, wat vergt het om docenten toe te rusten die leerlijn in de klas uit te voeren, en hoe borg je deze in de organisatie? In deze sessie laten we zien hoe twee scholen (het Odulphus Lyceum en CSG De Lage Waard) dat aanpakken, wat het hen al heeft opgeleverd, en voor welke uitdagingen het hen stelt.

Omschrijving

Onderzoeksvaardigheden zitten al decennia in de kerndoelen en eindexamenprogramma’s van het voortgezet onderwijs. Toch slagen nog altijd veel scholen er niet in om die vaardigheden systematisch bij leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. En dat terwijl zelf onderzoek doen zo’n verrijkende ervaring voor leerlingen kan zijn, en het hen beter voorbereid op wat het hoger onderwijs van hen vraagt.
Op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringswijsheid van vo-docenten heeft de UU (O&T) de onderzoeksdidactiek ‘Eureka’ ontwikkeld, die scholen in staat stelt om zelf een onderzoeksleerlijn te ontwikkelen (Wientjes en Veenhoven, 2023). Daarmee bedoelen we: een consistent programma van onderzoekstaken, lopend door alle leerjaren heen, goed geworteld in de vakken en gedragen door kundige docenten.
In deze presentatie nemen we deelnemers mee langs de kenmerken van deze onderzoeksdidactiek. Daarbij gaan we ook in op hoe recht gedaan kan worden aan het onderscheid tussen havo en vwo.

Ga naar de bovenkant