Leerlingen leren onderzoeken in vwo en havo

Joris Veenhoven
Wil ik zien! Verwijder van wil-ik-zien-lijst

Onderzoeksvaardigheden zitten al decennia in de kerndoelen en eindexamenprogramma’s van het voortgezet onderwijs. Toch slagen nog altijd veel scholen er niet in om die vaardigheden systematisch bij leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. En dat terwijl zelf onderzoek doen zo’n verrijkende ervaring voor leerlingen kan zijn, en het hen beter voorbereid op wat het hoger onderwijs van hen vraagt.
Op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringswijsheid van vo-docenten heeft de UU (O&T) de onderzoeksdidactiek ‘Eureka’ ontwikkeld, die scholen in staat stelt om zelf een onderzoeksleerlijn te ontwikkelen (Wientjes en Veenhoven, 2023). Daarmee bedoelen we: een consistent programma van onderzoekstaken, lopend door alle leerjaren heen, goed geworteld in de vakken en gedragen door kundige docenten.
In deze presentatie nemen we deelnemers mee langs de kenmerken van deze onderzoeksdidactiek. Daarbij gaan we ook in op hoe recht gedaan kan worden aan het onderscheid tussen havo en vwo.

Maak een account aan en bewaar je eigen tijdschema op al je devices.

Dr.
Universiteit Utrecht

Over Joris Veenhoven

Joris Veenhoven is als senior onderwijsadviseur en trainer werkzaam bij Onderwijsadvies & Training Universiteit Utrecht. Hij verzorgt nascholing voor docenten in het voortgezet onderwijs op het vlak van ‘leren onderzoeken, en adviseert scholen bij de ontwikkeling van vaardigheidsleerlijnen in het lesprogramma. Samen met Heleen Wientjes schreef Joris het in 2016 verschenen handboek ‘Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo. In het voorjaar van 2023 verschijnt de herziene editie, die niet alleen op vwo maar ook op havo gericht is. Joris is in 2004 gepromoveerd in de Onderwijskunde op het onderwerp ‘Begeleiden en beoordelen van leerlingonderzoek in de Tweede Fase bij Aardrijkskunde’.
Ga naar de bovenkant