Leerlingen leren onderzoeken in vwo en havo

Joris Veenhoven

Omschrijving

Onderzoeksvaardigheden zitten al decennia in de kerndoelen en eindexamenprogramma’s van het voortgezet onderwijs. Toch slagen nog altijd veel scholen er niet in om die vaardigheden systematisch bij leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. En dat terwijl zelf onderzoek doen zo’n verrijkende ervaring voor leerlingen kan zijn, en het hen beter voorbereid op wat het hoger onderwijs van hen vraagt.
Op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringswijsheid van vo-docenten heeft de UU (O&T) de onderzoeksdidactiek ‘Eureka’ ontwikkeld, die scholen in staat stelt om zelf een onderzoeksleerlijn te ontwikkelen (Wientjes en Veenhoven, 2023). Daarmee bedoelen we: een consistent programma van onderzoekstaken, lopend door alle leerjaren heen, goed geworteld in de vakken en gedragen door kundige docenten.
In deze presentatie nemen we deelnemers mee langs de kenmerken van deze onderzoeksdidactiek. Daarbij gaan we ook in op hoe recht gedaan kan worden aan het onderscheid tussen havo en vwo.

Senior onderwijsadviseur en trainer
Universiteit Utrecht

Joris Veenhoven is als senior onderwijsadviseur en trainer werkzaam bij Onderwijsadvies & Training Universiteit Utrecht. Hij verzorgt nascholing voor docenten in het voortgezet onderwijs op het vlak van ‘leren onderzoeken’, en adviseert scholen bij de ontwikkeling van vaardigheidsleerlijnen in het lesprogramma. Samen met Heleen Wientjes schreef Joris ‘Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo‘. In 2023 is de herziene editie verschenen, die niet alleen op vwo maar ook op havo gericht is. Joris is in 2004 gepromoveerd op onderzoek naar dit onderwerp.

Ga naar de bovenkant