senior projectmanager/onderzoeker
Expertisecentrum Nederlands

Judith Stoep

Judith Stoep is werkzaam als senior projectmanager/onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en als docent en liaison officer bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Haar interesse voor de taal- en leesontwikkeling van kinderen komt voort uit het promotie-onderzoek dat ze deed, en de praktijkgerichte ontwikkel- en onderzoeksprojecten op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), taalstimulering, voorlezen en spraak-, taal- en communicatiestoornissen. Ze is penvoerder/partner in verschillende NRO-onderwijsonderzoeken, zoals de projecten TOS in Beeld, Van verdichting naar verlichting, GAS Geven en de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen.

Expertise: Onderzoek, Gelijke Kansen

Sessiearchief

,

Omschrijving

Onderwijsachterstanden zijn hardnekkig en ongewenst. Elf basisscholen vormen daarom samen met verschillende kennisinstellingen de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen om met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3 jaar lang – te werken aan het creëren van gelijke onderwijskansen. De aanpak brengt kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar en gaat leerkrachten ondersteunen bij drie thema’s:
– inzetten van effectieve instructie,
– samenwerken met ouders, en
– hoge verwachtingen hebben over de mogelijkheden van kinderen.
De werkplaats is een samenwerking van de po-scholenkoepels Delta Scholengroep, DeBasisFluvius en Conexus met de Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS, en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het NRO. In deze workshop lichten we de thema’s en werkwijze binnen de werkplaats toe, en gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden van praktijkgericht onderzoek in het basisonderwijs.

Downloads

Opname

Ga naar de bovenkant