Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen

Judith Stoep
Sonja Bruggeman

Omschrijving

Onderwijsachterstanden zijn hardnekkig en ongewenst. Elf basisscholen vormen daarom samen met verschillende kennisinstellingen de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen om met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3 jaar lang – te werken aan het creëren van gelijke onderwijskansen. De aanpak brengt kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar en gaat leerkrachten ondersteunen bij drie thema’s:
– inzetten van effectieve instructie,
– samenwerken met ouders, en
– hoge verwachtingen hebben over de mogelijkheden van kinderen.
De werkplaats is een samenwerking van de po-scholenkoepels Delta Scholengroep, DeBasisFluvius en Conexus met de Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS, en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het NRO. In deze workshop lichten we de thema’s en werkwijze binnen de werkplaats toe, en gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden van praktijkgericht onderzoek in het basisonderwijs.

Downloads

Sessieopname

senior projectmanager/onderzoeker
Expertisecentrum Nederlands

Judith Stoep is werkzaam als senior projectmanager/onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en als docent en liaison officer bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Haar interesse voor de taal- en leesontwikkeling van kinderen komt voort uit het promotie-onderzoek dat ze deed, en de praktijkgerichte ontwikkel- en onderzoeksprojecten op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), taalstimulering, voorlezen en spraak-, taal- en communicatiestoornissen. Ze is penvoerder/partner in verschillende NRO-onderwijsonderzoeken, zoals de projecten TOS in Beeld, Van verdichting naar verlichting, GAS Geven en de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen.

Directeur
Kindcentrum de Werf

Sonja Bruggeman is directeur van Kindcentrum de Werf in Arnhem, wijk Presikhaaf. Als orthopedagoog in de richting leren en ontwikkeling heeft ze zich jaren verdiept in de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Ieder kind gelijke kansen is wat haar nu drijft in haar functie van directeur van een kindcentrum in een wijk waarin de ontwikkelkansen van kinderen niet altijd vanzelfsprekend zijn. Samen met andere partners in de wijk zorgt ze voor een veilig klimaat waarin kinderen de mogelijkheid krijgen alles te kunnen leren. Naast de betrokkenheid van ouders en het hebben van hoge verwachtingen is het bieden van effectieve instructies daarbij een belangrijke pijler. Het delen van kennis over die onderwerpen met andere professionals is daarin het uitgangspunt; we doen wat werkt en wat bewezen effectief is.

Ga naar de bovenkant