Kerndocent meertaligheid
Academica University of Applied Sciences

Lidy Peters

Lidy Peters werkte in het primair onderwijs als leraar en intern begeleider. Ze heeft altijd te maken gehad met meertalige leerling populaties waarvan zes jaar op een basisschool waar alle leerlingen thuis een andere taal spraken. Dat was aanleiding voor het schrijven van het boek ‘Talen die de school in komen, kansen voor een multidiverse basisschool‘ (2021, LannooCampus).
Tegenwoordig is ze kerndocent meertaligheid bij Academica University of Applied Sciences in Amsterdam waar ze verantwoordelijk is voor de leergang Thuis in Meertaligheid.

Foto: Emiel Janssen (Veder Video)

Expertise: Meertaligheid

Sessiearchief

Omschrijving

Steeds meer scholen krijgen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.
In het onderwijs hebben we het dan over NT2-leerlingen en worden zij gelabeld als leerlingen met een achterstand. Onterecht want zij zijn een nieuwe taal aan het leren en hebben in hun thuistaal al kennis en woordenschat opgebouwd. In veel gevallen wordt het Nederlands ook niet hun tweede taal maar hun derde, vierde of zelfs vijfde.
De thuistaal is een onderdeel van de identiteit van leerlingen en ‘To reject a child’s language is to reject the child’ (Cummins, 2008)Thuistalen waarderen, zichtbaar maken in de school en inzetten in dienst van het leerproces van de leerling is wat deze leerlingen nodig hebben.
Aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vertelt Lidy Peters, auteur van Talen die de school in komen (2021) en docent meertaligheid bij Academica University of Applied Sciences, wat de voorwaarden zijn om taalvriendelijk les te kunnen geven en wat het oplevert voor zowel meertalige als voor eentalige leerlingen.

Downloads

Ga naar de bovenkant