Lector, onderzoeker, directeur
HvA, UvA, Kenniscentrum Ongelijkheid

Louise Elffers

Louise Elffers is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de HvA, onderzoeker bij de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Haar onderzoek is gericht op de inrichting van het Nederlandse onderwijs en de invloed van die inrichting op het verloop van schoolloopbanen van leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het vraagstuk van kansengelijkheid heeft hierbij haar bijzondere belangstelling. Eerder schreef zij het veelgeprezen boek De Bijlesgeneratie. In het voorjaar van 2021 komt haar volgende boek uit, over kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs: Onderwijs maakt het verschil.

Expertise: kansengelijkheid, diversiteit

Sessiearchief

Omschrijving

Kansengelijkheid in het onderwijs: het lijkt een breed gedeeld ideaal. Maar wat bedoelen we er precies mee? En hoe staat het ervoor in het Nederlandse onderwijs?

Louise Elffers laat zien hoe achter het gedeelde streven naar kansengelijkheid uiteenlopende, soms zelfs tegengestelde opvattingen schuilgaan. Ze schept orde in de conceptuele chaos en neemt vervolgens het Nederlandse onderwijs de maat. Hoe (on)gelijk zijn de kansen hier? En wat moet er gebeuren om het ideaal van kansengelijkheid in de praktijk te brengen?

In deze sessie neemt Louise u mee in een nieuwe kijk op het vraagstuk van kansengelijkheid in het onderwijs, en gaat met u in gesprek over tien concrete manieren waarop we de kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen.

Preview

Omschrijving

Onderwijs is een bepalende factor in de levensloop van individuen. Het behaalde opleidingsniveau bepaalt niet alleen het soort werk dat je doet en het salaris dat je daarvoor krijgt, maar ook met wie je omgaat, waar je woont, met wie je trouwt, op wie je stemt, hoe gezond je bent en je mate van maatschappelijke participatie. Deze ontwikkeling resulteert in een sterke opwaartse druk in het onderwijs: we proberen massaal nog een niveautje hoger in de wacht te slepen. De zesjescultuur, waartegen onze minister-president enige jaren geleden nog ageerde, lijkt iets uit een ver verleden.
In deze lezing schets ik hoe ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving een wereldwijde onderwijscompetitie hebben aangewakkerd. Ik stel daarbij de vraag of ons onderwijsbestel nog wel voldoende is toegerust voor de 21e eeuwse schoolloopbaan. Welke paden biedt ons onderwijs aan en waarom? Waarom proberen leerlingen en ouders zich steeds vaker aan de geboden paden te ontworstelen, desnoods met behulp van bijlessen en examentrainingen? Sluit de routekaart van het Nederlandse onderwijs nog wel aan op de vereisten van de moderne samenleving?  Aan de hand van inzichten uit landenvergelijkend onderzoek en onderzoek naar Nederlandse schoolloopbanen in het bijzonder, worden knelpunten en oplossingsrichtingen in het Nederlandse onderwijsbestel verkend.

Ga naar de bovenkant