Bovenschools specialist begaafdheid en leerkracht
Innovo

Anique Schoonbrood-Palmen

Momenteel werk ik op basisschool Hulsberg als leerkracht en specialist begaafdheid. In het verleden ben ik ook werkzaam geweest als intern begeleider. Sinds dit jaar ben ik onderdeel van de Projectgroep Hoogbegaafdheid van INNOVO. Hiermee begeleiden we scholen op het gebied van Hoogbegaafdheid, teambreed, op leerkracht niveau en casusniveau. Ook creëren we met de projectgroep een netwerk binnen INNOVO, maar ook bestuur overstijgend om zo elkaar te vinden en van elkaar te leren op het gebied van Begaafdheid.

Expertise: Primair Onderwijs, Hoogdbegaafdheid

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Onderzoek toont dat als je leerkrachten vraagt waar ze aan denken bij hoogbegaafdheid, los van een specifiek kind of een speciaal programma, ze het eens zijn over dat het kind heel intelligent is en beschikt over goede vaardigheden op school. Met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zijn ze het oneens. Sommige leerkrachten stellen dat hoogbegaafde kinderen juist heel sterk zijn, maar anderen geven aan dat het om kwetsbare leerlingen gaat. Stereotyperingen en overtuigingen spelen hierbij een rol spelen, correcte en incorrecte. Leerkrachten geven aan zich soms bezwaard te voelen door het handelen op ‘onderbuikgevoel’.
Samen met het publiek gaan wij op zoek hoe om te gaan met deze stereotyperingen/overtuigingen en te snappen wat nodig is om hoogbegaafdheid goed te kunnen signaleren. Goede signalering kan ervoor zorgen dat we een passend aanbod kunnen bieden aan hoogbegaafde kinderen en dat daardoor de kans dat zij hun potentieel kunnen verzilveren stijgt.

 

De sessie werd gegeven door Trudie Schils, Anique Schoonbrood-Palmen, Kim Boels en Paola Eijkenboom

Opname

Ga naar de bovenkant