promovendus RUG, orthopedagoog
Pravoo

Luc Koning

drs. Luc Koning is orthopedagoog en heeft 15 jaar gewerkt bij een schoolbegeleidingsdienst en 25 jaar bij het Pravoo-instituut. Hij heeft in die jaren kinderen onderzocht en behandeld. Daarnaast publiceerde hij artikelen en boeken over leer- en gedragsproblemen en over het onderwijs in groep 1 en 2. Hij was hij coördinator van een leesmethode. Luc Koning ontwikkelde een kindvolgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar en is beheerder van de gedragsorthotheek. Hij was o.a. werkzaam op Curaçao, Aruba en in Suriname. Luc Koning is op dit moment promovendus bij de RUG en hoopt in 2023 te promoveren op een onderzoek op het gebied van het redzaamheidslezen.

Expertise: orthopedagogie, lezen

Sessiearchief

Omschrijving

Mainstream is het idee dat snel lezen belangrijk is voor het begrijpend lezen. Sinds 1965 is het onderwijs in de vormgeving van de toetsen en het aanbod van de methode erop gericht kinderen te leren snel te lezen. In 2018 is een aantal scholen gestopt met het stimuleren van de kinderen om snel te lezen. Die kinderen leren lezen volgens de principes van het redzaamheidslezen. In de vorm van een promotie-onderzoek (RUG) zijn die kinderen 4 jaar gevolgd. Daarbij ging het om de vraag wat het weghalen van de stimulering snel te lezen met de kinderen doet. Hoe ziet hun leesontwikkeling er dan uit. Bij het redzaamheidslezen gaat het er dus niet om wat kinderen maximaal kunnen lezen, maar gaat het erom wat minimaal aan leesvaardigheid nodig is zodat het begrijpend lezen niet belemmerd wordt. Het onderzoek daarnaar was in juni 2022 afgelopen en de resultaten kunnen dus bekend worden gemaakt.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant