Onderwijsadviseur
GGO Advies

Marcel Peters

Marcel Peters is werkzaam als onderwijsadviseur (GGO Advies) met een specialisme in didactisch handelen (o.a. rekenspecialist) en doelgericht werken. Hij vertaalt de theorie naadloos naar de praktijk door zijn achtergrond als leerkracht en directeur in het basisonderwijs. Nadat Marcel voor de klas heeft gestaan, is hij 7 jaar directeur geweest van basisschool de Springplank in Etten-Leur. Deze school werd in 4 jaar tijd van een zwakke school, benoemd tot een ‘excellente school’ met als profiel ‘oog voor elk kind’. Naast adviseurs zijn Marcel en Nicolette auteur van het boek Werk doelgericht vanuit je schoolambitie.

Expertise: onderwijsadvies

Sessiearchief

,

Omschrijving

Steeds meer basisscholen gaan werken vanuit leerlijnen en/of doelen om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vraagt gedegen kennis van vakspecifieke leerlijnen en een sterke organisatiestructuur. De basis moet op orde zijn om welke ontwikkeling dan ook door te kunnen maken. De sprekers bieden praktische handvatten om scholen beredeneerd doelgericht te laten werken, passend bij de didactische middenmoot per groep, de schoolpopulatie, en bijhorende schoolambitie. Hoe stel je doelen die écht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de groep en hoe richt je daarbij flexibele niveaugroepen in? Hierbij wordt een kritische blik geworpen op methodeonafhankelijke toetsing versus wat de didactische middenmoot nodig heeft. Dit alles vanuit twee belangrijke onderwijsprincipes als onderlegger: voorkennis en (hoge) verwachtingen.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant