Onderwijsadviseur
GGO Advies

Nicolette Simons

Nicolette Simons is werkzaam als onderwijsadviseur (GGO Advies) met een specialisme in didactisch handelen (o.a. rekenspecialist) en doelgericht werken. Nicolette heeft een achtergrond als leerkracht en onderwijskundige, waar praktijk en wetenschap elkaar versterken. Naast adviseurs zijn Marcel en Nicolette auteur van het boek Werk doelgericht vanuit je schoolambitie.

Expertise: onderwijsadvies

Sessiearchief

,

Omschrijving

Steeds meer basisscholen gaan werken vanuit leerlijnen en/of doelen om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vraagt gedegen kennis van vakspecifieke leerlijnen en een sterke organisatiestructuur. De basis moet op orde zijn om welke ontwikkeling dan ook door te kunnen maken. De sprekers bieden praktische handvatten om scholen beredeneerd doelgericht te laten werken, passend bij de didactische middenmoot per groep, de schoolpopulatie, en bijhorende schoolambitie. Hoe stel je doelen die écht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de groep en hoe richt je daarbij flexibele niveaugroepen in? Hierbij wordt een kritische blik geworpen op methodeonafhankelijke toetsing versus wat de didactische middenmoot nodig heeft. Dit alles vanuit twee belangrijke onderwijsprincipes als onderlegger: voorkennis en (hoge) verwachtingen.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant