Specialist didactisch handelen
Gewoongoedlesgeven.nl

Marcel Schmeier

Marcel Schmeier is specialist didactisch handelen, auteur en bevoegd leerkracht basisonderwijs. Marcel heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs en weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.”

Marcel is auteur van de boeken EDI 2.0: tips en technieken voor een goede les, Effectief rekenonderwijs op de basisschool en Bordwerk en aantekeningen dat werd verkozen tot Runner-up Beste Onderwijsboek 2020.

Expertise: Effectief rekenonderwijs, Expliciete Directe Instructie, bordwerk en aantekeningen

Sessiearchief

Omschrijving

Hoe ziet een goede rekenles eruit? In deze sessie krijg je niet alleen een theoretisch verhaal te horen, maar laat Marcel Schmeier ook zien hoe je kraakheldere instructie geeft en leerlingen daar actief bij betrekt. Doordat je zelf ook de kans krijgt om te oefenen, beschik je aan het eind van de sessie over voldoende kennis en vaardigheid om het geleerde uit te proberen in je eigen lespraktijk. Geschikt voor leerkrachten van groep 1 tot en met 8, reken-coördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers en expert-leraren.

Omschrijving

Neem plaats in de schoolbankjes en ervaar hoe een les volgens het EDI-model eruitziet. In deze sessie neem je als leerling deel aan een les en neemt de trainer de rol aan van leraar. Op deze wijze ervaar je zelf de kracht van de lesfasen en technieken van het EDI-lesmodel. De les wordt regelmatig stilgelegd, zodat je aantekeningen kunt maken voor je eigen lespraktijk en de trainer de gebruikte technieken kan toelichten. Petjes af, telefoons uit en kauwgom in de vuilnisbak.

Preview

Omschrijving

In deze sessie staat de kern van ons vak centraal: hoe geef je goed les? U maakt kennis met de kracht van Expliciete Directe Instructie en leert hoe u kraakheldere instructie geeft en leerlingen actief betrekt bij uw lessen. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) omschrijft EDI als een effectieve interventie en een meta-analyse van wetenschapper Jean Stockard toont dat directe instructie een krachtig lesmodel is. Bovenal is EDI een aanpak die wordt gedragen door de werkvloer: meer dan 60.000 leerkrachten kochten inmiddels het boek. In deze sessie wordt de theorie vertaald naar praktische tips en technieken voor de dagelijkse lespraktijk.

Omschrijving

Instructie wint aan kracht als u hierbij op het bord schrijft. Het maakt niet uit of dit nu een krijtbord, een whiteboard of een smartboard is. Via het bord deelt u kennis met de leerlingen door middel van teksten, plaatjes, animaties en video’s.
Maar hoe gebruikt u het bord optimaal? In deze workshop maakt u kennis met ‘slow teaching’ waarbij bordwerk zorgvuldig wordt opgebouwd en geordend, leerlingen aantekeningen maken en de leerstof stapsgewijs en grondig wordt onderwezen én geleerd.

Omschrijving

Van het boek ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI) zijn meer dan 30.000 exemplaren verkocht. In deze workshop maakt u kennis met de belangrijkste technieken uit het boek. Deze zijn bovendien direct toepasbaar zijn in uw eigen dagelijkse lespraktijk. EDI brengt al uw leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren: ‘Ik kan het!’ De leerkracht geeft kwalitatief hoogwaardige instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden actief betrokken en dit ziet u terug in de motivatie en leeropbrengsten van uw leerlingen. Meer weten? Neem alvast een kijkje op directeinstructie.nl

Downloads

Omschrijving

Kinderen uit de hogere sociale klassen starten vaak met een voorsprong aan groep 1, terwijl hun klasgenoten uit de lagere sociale milieus grote kans hebben om met een achterstand te beginnen. De Onderwijsinspectie constateert dat de opleiding van de ouders steeds meer het schoolsucces van kinderen bepaalt. Toch bestaan er scholen die de afkomstkloof weten te dichten en waar kinderen die met een achterstand beginnen, toch vooraan kunnen eindigen.

In deze workshop leert u welke didactische keuzes bijdragen aan het realiseren van gelijke kansen. U krijgt praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw dagelijkse lespraktijk. U maakt kennis met het Rosenthaleffect, het Bart Simpson-effect en de kracht van hoge verwachtingen en degelijke instructie.

Downloads

Omschrijving

Er is iets vreemds aan de hand met het rekenonderwijs in Nederland. Kinderen leren geen vaste oplossingsprocedures meer, maar moeten zelf ontdekken hoe ze een som zouden kunnen oplossen of mogen kiezen uit vier verschillende manieren.

Rekenboeken bevatten opvallend weinig sommen, maar vooral veel verhaaltjes en plaatjes. De Onderwijsinspectie constateert dat bijna alle scholen daarom extra materialen aanschaffen om het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te oefenen.

Het staartdelen is vervangen door happendelen en het cijferen door kolomsgewijs rekenen. Ouders kunnen hierdoor hun kinderen niet meer helpen: ze leren op school op een andere manier rekenen dan zij vroeger zelf hebben geleerd.

Ondertussen daalt de rekenvaardigheid van Nederlandse kinderen al bijna twintig jaar. Is het rekenonderwijs nog wel van deze tijd? Hoe kan het beter? Wat kunnen we leren van de wetenschap? Maar vooral: hoe leren we onze kinderen weer rekenen?

Downloads

Omschrijving

Onderwijsonderzoek van de afgelopen eeuw laat bij herhaling zien dat Directe Instructie een positief effect heeft op het onder de knie krijgen van de basisvaardigheden, het verkrijgen van  inzicht en begrip en de sociaal-affectieve ontwikkeling van leerlingen.

Politici en beleidsmakers wijzen Directe Instructie echter voortdurend af en richten zich op allerlei van vormen van Nieuw Leren waarbij de leerkracht gereduceerd wordt tot coach en leerlingen zelf moeten ontdekken wát en hóe ze leren.

In deze workshop wordt u meegenomen langs onderwijsmythen en vernieuwingsdromen van beleidsmakers en eindigt u in de klas van meester Max die zijn leerlingen stapsgewijs en actief naar beheersing van de leerstof leidt. Meer weten? Neem alvast een kijkje op directeinstructie.nl

Downloads

Omschrijving

Van het boek ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI) werden in 9 maanden meer dan 7.000 exemplaren verkocht. In deze workshop maakt u kennis met de belangrijkste technieken uit het boek. Deze zijn bovendien direct toepasbaar zijn in uw eigen dagelijkse lespraktijk. EDI brengt al uw leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren: ‘Ik kan het!’ De leerkracht geeft kwalitatief hoogwaardige instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden actief betrokken en dit ziet u terug in de motivatie en leeropbrengsten van uw leerlingen. Meer weten? Neem alvast een kijkje op directeinstructie.nl

Downloads

Ga naar de bovenkant