Emeritus hoogleraar
Te gast bij Universiteit Twente

Jaap Scheerens

Jaap Scheerens is Emeritus hoogleraar Onderwijsorganisatie en -management aan de Universiteit Twente. Hij gaf hij onder meer leiding aan een onderzoeksprogramma dat gericht was op onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Hij was wetenschappelijk directeur en medeoprichter van de onderzoekschool ICO. Hij verrichtte ongeveer twintig jaar lang werkzaamheden voor de OECD en incidenteel ook voor de Wereldbank en de UNESCO. Hij publiceerde ongeveer 100 wetenschappelijke artikelen en ongeveer 25 boeken, waarvan het merendeel in het Engels. Nederlandstalige meer op de onderwijspraktijk gerichte publicaties zijn Wat maakt scholen effectief? (1989) en Hefbomen voor kwaliteitsverbeteren

Expertise: Onderwijseffectiviteit

Sessiearchief

,

Omschrijving

In allerlei nota’s wordt geklaagd over teruglopende prestaties en groeiende ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Maar wat opvalt is dat die nota’s vervolgens geen oplossingen bieden, maar wel allerlei “vernieuwingen” die juist meer problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn gepersonaliseerd leren, het inwisselen van het centraal examen voor een maatwerkdiploma, een driejarige brugperiode en flexibilisering van de lerarenopleiding. Wij vergeleken de situatie in Nederland met andere landen waar een soortgelijke “progressieve” koers wordt gevaren (Finland, Schotland en Nieuw-Zeeland); ook daar vertonen de scores op internationale toetsen een dalende lijn maar ook met Engeland die omhoog lijkt te krabbelen.
De oplossing moet komen van meerdere “aanvalslijnen”, verbetering van de arbeidsomstandigheden van leraren en van de lerarenopleidingen, “evidence-informed” didactiek, meer vakinhoudelijk inbreng, rationalisering van de curriculumontwikkeling en meer…

Downloads

Preview

,

Omschrijving

Problemen in het onderwijs, zoals dalende prestaties, groeiende ongelijkheid en lerarentekort worden doorlopend gesignaleerd maar niet effectief aangepakt. Voor zo’n effectieve aanpak moeten meerdere facetten van de inhoud en de organisatie van het onderwijs in onderling verband worden geanalyseerd. In deze bijdrage concentreren we ons op de invloed van de inrichtingsstructuur van het onderwijs. Wij constateren doorgeschoten autonomie, onvoldoende focus op lesgeven en een wederzijdse stimulering van aangetoond ineffectieve onderwijsstrategieën en bestuurlijke drukte. De oplossing moet worden gezocht in meer centrale regie en, onder meer, afschaffing van de lumpsumfinanciering.

Downloads

Ga naar de bovenkant