Jaap Scheerens
Te gast bij Universiteit Twente

Jaap Scheerens

Afgestudeerd onderwijskunde en psychologische methodenleer, Amsterdam. Cum laude gepromoveerd, Groningen. Promotor A.D. de Groot
Van 1986 tot 2001 werkzaam als Hoogleraar Onderwijsorganisatie en -management aan de Universiteit Twente. Onderzoekspecialisatie Onderwijseffectiviteit. Veel activiteiten voor internationale organisaties, EU, Wereld Bank, Unesco en OECD. Ongeveer twintig boeken, merendeels in het Engels, 5 in het Italiaans, Ongeveer 100 artikelen.

Expertise: Onderwijseffectiviteit

Sessiearchief

,

Omschrijving

In allerlei nota’s wordt geklaagd over teruglopende prestaties en groeiende ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Maar wat opvalt is dat die nota’s vervolgens geen oplossingen bieden, maar wel allerlei “vernieuwingen” die juist meer problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn gepersonaliseerd leren, het inwisselen van het centraal examen voor een maatwerkdiploma, een driejarige brugperiode en flexibilisering van de lerarenopleiding. Wij vergeleken de situatie in Nederland met andere landen waar een soortgelijke “progressieve” koers wordt gevaren (Finland, Schotland en Nieuw-Zeeland); ook daar vertonen de scores op internationale toetsen een dalende lijn maar ook met Engeland die omhoog lijkt te krabbelen.
De oplossing moet komen van meerdere “aanvalslijnen”, verbetering van de arbeidsomstandigheden van leraren en van de lerarenopleidingen, “evidence-informed” didactiek, meer vakinhoudelijk inbreng, rationalisering van de curriculumontwikkeling en meer…

Downloads

Preview

,

Omschrijving

Problemen in het onderwijs, zoals dalende prestaties, groeiende ongelijkheid en lerarentekort worden doorlopend gesignaleerd maar niet effectief aangepakt. Voor zo’n effectieve aanpak moeten meerdere facetten van de inhoud en de organisatie van het onderwijs in onderling verband worden geanalyseerd. In deze bijdrage concentreren we ons op de invloed van de inrichtingsstructuur van het onderwijs. Wij constateren doorgeschoten autonomie, onvoldoende focus op lesgeven en een wederzijdse stimulering van aangetoond ineffectieve onderwijsstrategieën en bestuurlijke drukte. De oplossing moet worden gezocht in meer centrale regie en, onder meer, afschaffing van de lumpsumfinanciering.

Downloads

Ga naar de bovenkant