Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Binnen de VOG wordt door een groep collega’s serieus nagedacht over de mogelijkheden van een school voor tien- tot veertienjarige leerlingen, een zogenaamde 10-14 school. Graag nemen we jullie mee in de uitdagingen. Een voorschot:
• 10-14 vormt een bijdrage aan de oplossing van het probleem van kansenongelijkheid;
• 10-14 biedt de kans leerlingen in Apeldoorn e.o. (nog) beter op maat te bedienen;
• 10-14 geeft de leerlingen meer ruimte voor talentontwikkeling;
• 10-14 geeft leerlingen en ouders de vrijheid de keuze voor het vo uit te stellen;
• 10-14 draagt bij aan de geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs;
• 10-14 schept de mogelijkheid om vanuit bezieling, ambitie en verantwoordelijkheid samen meer waarde te maken;
• 10-14 sluit aan bij de wens om het onderwijslandschap gevarieerder en aantrekkelijker te maken;
• 10-14 is bij uitstek de manier om de samenwerking tussen po en vo te versterken en het VOG meer als collectief te laten functioneren.

Ga naar de bovenkant