10-14 in Apeldoorn

René de Waard
Marieke de Glopper
Wouter Abrahamse

Omschrijving

Binnen de VOG wordt door een groep collega’s serieus nagedacht over de mogelijkheden van een school voor tien- tot veertienjarige leerlingen, een zogenaamde 10-14 school. Graag nemen we jullie mee in de uitdagingen. Een voorschot:
• 10-14 vormt een bijdrage aan de oplossing van het probleem van kansenongelijkheid;
• 10-14 biedt de kans leerlingen in Apeldoorn e.o. (nog) beter op maat te bedienen;
• 10-14 geeft de leerlingen meer ruimte voor talentontwikkeling;
• 10-14 geeft leerlingen en ouders de vrijheid de keuze voor het vo uit te stellen;
• 10-14 draagt bij aan de geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs;
• 10-14 schept de mogelijkheid om vanuit bezieling, ambitie en verantwoordelijkheid samen meer waarde te maken;
• 10-14 sluit aan bij de wens om het onderwijslandschap gevarieerder en aantrekkelijker te maken;
• 10-14 is bij uitstek de manier om de samenwerking tussen po en vo te versterken en het VOG meer als collectief te laten functioneren.

Directeur
Staring College

In mei 2021 heb ik het initiatief genomen om met collega’s vanuit het po en vo een projectvoorstel 10-14 onderwijs te schrijven. Ons doel: het onderwijslandschap in Apeldoorn verrijken, kansengelijkheid stimuleren en de samenwerking tussen po/vo versterken. Samen met de rector van de Koninklijke scholengemeenschap heb ik vervolgens in mei 2022 een projectcontract gesloten met het CMT van de Veluwse Onderwijsgroep om 10-14 onderwijs in Apeldoorn te realiseren. Sinds juni 2022 werk ik als projectleider samen met negen collega’s uit het po en vo aan de ontwikkeling van een onderwijsconcept dat recht doet aan onze visie en doelen.

Namens o.a. de VO-academie begeleid ik intervisies waarbij samen leren, persoonlijke groei en bijdragen aan onderwijsontwikkeling belangrijke pijlers zijn.

Sinds augustus is hij directeur van het Staring College: https://www.staring.nl/actueel/nieuws/nieuwe-directeur-staring-college/

Ga naar de bovenkant