Intern begeleider
so Lux Utrecht

Marike Timmermans

Marike Timmermans is ruim 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Zij is gestart als montessorileerkracht en al snel intern begeleider geworden. Momenteel is zij werkzaam op so Lux in Utrecht, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Vanuit de NRO is zij gevraagd om deel te nemen in de themacommissie van waaruit de Leidraad ‘Werken vanuit hoge verwachtingen’ is ontstaan. Haar rol was voornamelijk toetsen of de inhoud ook daadwerkelijk laagdrempelig bruikbaar was voor de dagelijkse praktijk.

Expertise: Intern begeleider

Sessiearchief

,

Omschrijving

In de leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ is de beschikbare wetenschappelijke kennis over de vorming en communicatie van verwachtingen en over krachtige elementen van het werken vanuit hoge verwachtingen vertaald naar zes aanbevelingen voor de onderwijspraktijk:
1 – Wees je bewust van hoe je verwachtingen vormt
2 – Wees je bewust van de manieren waarop je verwachtingen communiceert
3 – Werk vanuit hoge verwachtingen: groepeer flexibel
4 – Werk vanuit hoge verwachtingen: stel heldere leerdoelen
5 – Werk vanuit hoge verwachtingen: zorg voor een positief klasklimaat
6 – Benut de kracht van het team

In deze workshop gaan we dieper in op de aanbevelingen. Er is ruimte om eigen aanpakken en ervaringen te delen en kritisch te beschouwen.

Downloads

Ga naar de bovenkant