Eigenaar
Dawning

Alex Steenbreker

Alex Steenbreker begeleidt leerlingen en studenten in het toepassen van effectieve leerstrategieën. Daarnaast is ze gespecialiseerd in ADHD.

Expertise: Studiestrategieën, ADHD

Sessiearchief

Omschrijving

De leitnerbox is een doos met flashcards of andere kaarten met leerstof erop. Als leerlingen de box met regelmaat gebruiken, helpt het bijbehorende algoritme met het spreiden van herhalingen over de tijd. Op die manier wordt leerstof bijtijds opgefrist, zonder dat leerlingen dit in een planning hoeven opnemen. Dat maakt het een effectieve en toegankelijke strategie voor veel verschillende soorten leerlingen.

In deze praktische sessie worden verschillende typen leitnerbox besproken, zodat docenten eenvoudig een algoritme kunnen ontwerpen dat past bij de situatie van de eigen leerlingen. Daarnaast komt aan bod hoe je leerlingen zover krijgt dat ze de methode consequent gaan toepassen.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/leren-met-de-leitnerbox/ 

Zie ook: https://leitnerbox.app/

Omschrijving

Over AD(H)D lopen meningen en visies erg uiteen. De huidige stand van zaken in het onderzoek naar AD(H)D schetst een beeld dat afwijkt van de informatie zoals die meestal aan betrokkenen verstrekt wordt; deze is namelijk vaak achterhaald, weinig genuanceerd en/of door persoonlijke mening gekleurd. Ik verstrek up-to-date informatie over AD(H)D vanuit meerdere wetenschappelijke perspectieven: biologie, psychiatrie en psychologie, en ik benoem uitgangspunten die bruikbaar zijn in een onderwijscontext.

Ga naar de bovenkant