Lector Gezonde samenleving
Hogeschool Windesheim

Natascha Notten

In 2011 is Natascha Notten als socioloog gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Sinds 2020 is zij lector Gezonde Samenleving bij hogeschool Windesheim. Daarvoor was zij werkzaam bij de gemeente Berkelland en de regio Achterhoek. Als onafhankelijk onderzoeker is zij tevens verbonden aan Gelijkschap. In haar onderzoek en overige beleids- en onderwijsgerelateerde werkzaamheden staat de intergenerationele overdracht van sociale (on)gelijkheid centraal. Haar expertise ligt op het terrein van actuele maatschappelijke vraagstukken rondom onderwijsongelijkheid en laaggeletterdheid. Als onderzoeker en strateeg verzamelt en vertaalt zij kennis voor, met en naar de praktijk. Voor meer informatie zie www.nnotten.nl

Expertise: Onderwijsongelijkheid, laaggeletterdheid

Sessiearchief

Geen sessies gevonden.

Ga naar de bovenkant