Projectgroep Hoogbegaafdheid, CPO & 10-14 projectleider
Innovo

Paola Eijkenboom

Ik ben werkzaam als clusterverbinder passend onderwijs binnen Innovo. Ik zoek samen met leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en ouders naar mogelijkheden om het onderwijs beter te laten aansluiten bij leerlingen. Ik begeleid binnen ons bestuur 2 projecten die de overstap van po naar vo bevorderen. Daarnaast ben ik een van 3 teamleden van de Projectgroep Hoogbegaafdheid van INNOVO. Hiermee begeleiden we scholen op het gebied van Hoogbegaafdheid, teambreed, op leerkrachtniveau en casusniveau. Ook creëren we met de projectgroep een netwerk binnen INNOVO, maar ook bestuuroverstijgend om zo elkaar te vinden en van elkaar te leren op het gebied van begaafdheid.

 

Expertise: Hoogbegaafdheid, Leraarverwachtingen

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Onderzoek toont dat als je leerkrachten vraagt waar ze aan denken bij hoogbegaafdheid, los van een specifiek kind of een speciaal programma, ze het eens zijn over dat het kind heel intelligent is en beschikt over goede vaardigheden op school. Met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zijn ze het oneens. Sommige leerkrachten stellen dat hoogbegaafde kinderen juist heel sterk zijn, maar anderen geven aan dat het om kwetsbare leerlingen gaat. Stereotyperingen en overtuigingen spelen hierbij een rol spelen, correcte en incorrecte. Leerkrachten geven aan zich soms bezwaard te voelen door het handelen op ‘onderbuikgevoel’.
Samen met het publiek gaan wij op zoek hoe om te gaan met deze stereotyperingen/overtuigingen en te snappen wat nodig is om hoogbegaafdheid goed te kunnen signaleren. Goede signalering kan ervoor zorgen dat we een passend aanbod kunnen bieden aan hoogbegaafde kinderen en dat daardoor de kans dat zij hun potentieel kunnen verzilveren stijgt.

 

De sessie werd gegeven door Trudie Schils, Anique Schoonbrood-Palmen, Kim Boels en Paola Eijkenboom

Opname

Ga naar de bovenkant