GZ- en kinder & jeugdpsycholoog
Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan (Hilversum e.o.)

Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer is als GZ- en kinder&jeugd-psycholoog werkzaam bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan (Hilversum e.o.). Zij ondersteunt leerlingen, schoolteams en ouders en verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid.
Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met ouders schreef zij het boek “Met plezier naar school: over de onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen”. Zij geeft lezingen en workshops in Nederland, Ierland, Vlaanderen en Zweden.

Expertise: GZ- en kinder & jeugdpsycholoog

Sessiearchief

,

Omschrijving

Het vergroten van ouderbetrokkenheid – activiteiten van ouders thuis en op school ter ondersteuning van het leren van hun kind – kan gemiddeld een leerwinst van twee tot drie maanden opleveren.

Dat maakt ouderbetrokkenheid een krachtig instrument. Toch is het gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Tijdens deze sessie staan we stil bij aspecten van ouderbetrokkenheid waarvoor overtuigend bewijs bestaat dat ze de leerprestaties, motivatie en het welzijn van leerlingen positief beïnvloeden en hoe je deze in de dagelijkse onderwijspraktijk kunt vormgeven.

 

Downloads

Ga naar de bovenkant