Eva Naaijkens
Schoolleider
Alan Turingschool

Eva Naaijkens

Eva Naaijkens is ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs en co-auteur van het boek ‘En wat als we nu weer een gewoon gaan lesgeven? ‘ en ‘De school als werkplaats‘. Eva is mede-oprichter en schoolleider van de (excellente) Alan Turingschool te Amsterdam. Sinds 2020 is Eva partner van het Education Lab, speelt ze met haar team een centrale rol in het ONA-programma (Onderwijskennis Netwerk Amsterdam) en draagt ze actief bij aan evidence-based onderwijsverbetering en innovatie. Daarnaast ondersteunt Eva scholen bij de implementatie van de Enigma-kwaliteitsaanpak.

Haar boeken bij uitgeverij Pica

Expertise: schoolleider en auteur

Sessiearchief

,

Omschrijving

Wat kun je in het onderwijs beter niet doen? Vanuit de onderwijspraktijk en wetenschap weten we steeds beter wat niet werkt in het onderwijs. In deze workshop bespreken we 5 aanpakken waarvan we weten dat ze voor leerlingen niet goed uitpakken. Elk van deze aanpakken lijkt aantrekkelijk, maar helpen leerlingen niet verder. Een enkele aanpak lijkt zelfs schadelijk voor leerlingen. Per aanpak leggen we uit waarom de aanpak kansrijk lijkt, maar in de klas of op school niet werkt. We verbinden hierbij de inzichten uit de praktijk en uit de wetenschap. Na afloop weet je waar je als leraar geen tijd en energie in hoeft te steken. Ook begrijp je beter waar je op moet letten als je je onderwijs wilt verbeteren met inzichten uit onderzoek.

Downloads

,

Omschrijving

Het vergroten van ouderbetrokkenheid – activiteiten van ouders thuis en op school ter ondersteuning van het leren van hun kind – kan gemiddeld een leerwinst van twee tot drie maanden opleveren.

Dat maakt ouderbetrokkenheid een krachtig instrument. Toch is het gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Tijdens deze sessie staan we stil bij aspecten van ouderbetrokkenheid waarvoor overtuigend bewijs bestaat dat ze de leerprestaties, motivatie en het welzijn van leerlingen positief beïnvloeden en hoe je deze in de dagelijkse onderwijspraktijk kunt vormgeven.

 

Downloads

,

Omschrijving

Succesvolle teams weten de balans te vinden tussen ‘uitdagend’ en ‘routinematig’ werken.
Als professional binnen de organisatie moet er ruimte zijn om je vakmanschap te ontwikkelen. Ook is het niet alleen prettig maar ook noodzakelijk om als leraar te kunnen terugvallen op deskundige collega’s en een sterk team. Want lesgeven is bij uitstek een teamsport. Visie, aanpak en samenwerking zijn belangrijker in het bepalen van het resultaat dan een individuele prestatie. En succesvol te kunnen zijn, is houvast nodig. Tijdens deze lezing staan we stil bij 5 uitgangspunten die je terugziet op succesvolle scholen.

Downloads

Omschrijving

Leraren zijn, zoals Hattie het omschrijft, ‘de hoofdrolspelers in het onderwijsproces’ en met name expert-leraren kunnen voor de leerlingen op school het verschil maken. Binnen een school met een professionele cultuur is de kans groter dat leraren een rol kunnen spelen bij het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien hebben leraren binnen deze scholen de mogelijkheid een leidende rol op zich te nemen.

Ga naar de bovenkant