Directeur Inhoud en Ontwikkeling en Onderzoeker
RID Taal Rekenen

Sebastián Aravena

Sinds hij als ontwikkelingspsycholoog afstudeerde aan de UvA houdt Sebastián Aravena zich op allerlei manieren bezig met lezen en spellen. Zo heeft hij lange tijd kinderen begeleid met lees- en spellingmoeilijkheden, is hij gepromoveerd op onderzoek binnen dit thema en geeft hij al jaren les op pabo’s, universiteiten en bij Rino en King nascholing. In 2023 verscheen het boek “Effectief lees- en spellingonderwijs: Informatie, inspiratie en ideeën bij praktische vragen” dat hij samen met Madelon van den Boer schreef. Op dit moment werkt hij als directeur Inhoud & Ontwikkeling bij RID Taal Rekenen en is hij verbonden aan het Rudolf Berlin Center, expertisecentrum voor leerproblemen.

 

Expertise: Lees- en spellingonderzoek

Sessiearchief

Omschrijving

In onze spellinginstructie werken we veel vanuit spraakklanken en klankvoeten en dat is terecht want daarmee leggen we de basis voor de spellingontwikkeling. Toch ben je er dan nog niet, want je kunt bijvoorbeeld niet horen dat er in ‘doelloos’ een tweede ‘l’ zit. ‘Doelloos’ kun je pas goed spellen wanneer je inzicht hebt in de betekenisstructuur van woorden. We noemen dat ook wel morfologisch bewustzijn. Door het morfologisch bewustzijn van jouw leerlingen te vergroten, zullen spelfouten als ‘darom’, ‘nieuwschierig’, ‘herrinneren’ en ‘ondekken’ snel verdwijnen.

In deze presentatie gaat lees- en spellingonderzoeker Sebastián Aravena in op wat wetenschappelijk onderzoek zegt over de rol van morfologisch bewustzijn bij de spellinginstructie en laat hij zien hoe je de spellingvaardigheid van jouw leerlingen een boost kunt geven door morfologisch bewustzijn een vaste plek te geven in jouw taallessen.

Omschrijving

Het leren van letter-klankkoppelingen is een essentiële stap in de lees- en spellingontwikkeling. Toch is het letteronderwijs een van de minst gestructureerde onderdelen van het basisschoolcurriculum. Als leerkracht moet je zelf allerlei belangrijke beslissingen nemen. Wanneer begin je met letteronderwijs? In welk tempo biedt je de letters aan en in welke volgorde? Begin je met hoofdletters of kleine letters, schrijfletters of blokletters? Laat je kleuters ook al letters schrijven? Helpt het om klankgebaren te gebruiken of om letters te kleien? Wat doe je als leerlingen letters spiegelen? In deze presentatie vertaalt leesonderzoeker Sebastián Aravena actuele wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk in de klas.

Downloads

Ga naar de bovenkant