Docent Bedrijfseconomie
Varendonck College

Teun van Gorp

Teun van Gorp studeerde bedrijfseconomie en sportmanagement, deed een master kwaliteitsmanagement. Tot 2015 werkte hij vooral bij financiële dienstverleners, maar maakte daarna de overstap naar het onderwijs. Hij werkte twee jaar in het mbo en de afgelopen vijf jaar in het vo. Teun van Gorp is docent bedrijfseconomie op het Varendonck College in Asten. Hij is daar ook kwaliteitscoördinator. Hij is – zoals hij zelf beschrijft – ‘typisch iemand waarmee je aan het front kunt opereren: optimistisch, niet bang en bereid er een extra schep bovenop te doen.’

Expertise: Bedrijfseconomie en Kwaliteitsmanagement

Sessiearchief

Omschrijving

Er wordt in de presentatie allereerst ingegaan op het definiëren van het begrip kwaliteit. Het begrip is lastig te duiden. Er is geen eenduidige definitie van te geven en elke poging tot definiëren roept vragen op. Wel is kwaliteit iets nastrevenswaardig (Haasse, 1987) en te beschouwen als een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Hierna wordt in de presentatie aan de hand van verschillende benaderingen de ontwikkeling van het begrip kwaliteit geschetst. In die ontwikkeling wordt duidelijk dat een steeds belangrijkere rol is weggelegd voor de onderwijsprofessional. Door kwaliteit holistisch, integraal te benaderen kan de onderwijsprofessional zowel op strategisch als operationeel niveau een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en waarde creëren voor de verschillende stakeholders van binnen en buiten de schoolorganisatie.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant