Lector Vernieuwend Onderwijs
Saxion

Symen van der Zee

Symen van der Zee is lector Vernieuwend Onderwijs aan Saxion University of Applied Sciences. Hij begon zijn carrière als leerkracht basisonderwijs, studeerde Onderwijskunde en promoveerde op onderzoek naar effectiviteit van daltononderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel verricht hij samen met zijn buitengewoon talentvolle kenniskring onderzoek naar de vernieuwingsscholen en vernieuwende onderwijsthema’s, zoals teamgericht onderwijs. Hij is liefhebber van doorwrocht, betekenisvol onderwijs en gruwelt van onderwijsonzin.

Expertise: Onderwijsvernieuwing en verbetering

Sessiearchief

Omschrijving

Evidence informed werken is in essentie een drietrapsraket:

1) wetenschap ontdekt wat effectief is, ‘wat werkt’,

2) ‘wat werkt’ wordt toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor het onderwijs, en

3) de onderwijspraktijk past dat ‘wat werkt’ toe.

Hoewel het simpel en ‘straight-forward’ klinkt, is evidence informed werken buitengewoon complex. In deze sessie wordt ingegaan op de complexiteit van het effectonderzoek en de praktijktoepassing van de kennis die eruit voortkomt. Inzicht hierin kan bijdragen aan het wetenschappelijk verbeteren van het onderwijs.

Downloads

Omschrijving

De boodschap in de maatschappij is dat je je eigen lot bepaalt en je daar ook zelf verantwoordelijk voor bent. Succes is een keuze. Je bepaalt je eigen lot. Deze boodschap werkt door in het onderwijs en zorgt voor een focus op zelfregie, zelfsturing en eigenaarschap. Deze focus gaat gepaard met een niet-aflatende stroom aan aandacht voor mindsets, leerkuilen en ander gepsychologiseer dat kinderen in staat moet stellen om te ‘copen’ met lastige (leer)situaties. Om tegenslag om te leren buigen naar succes en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. De ultieme vorm van zelfredzaamheid dus. De patiënt die zichzelf oplapt. In deze lezing gaat Symen van der Zee in op de thematiek en problematiek van de onderliggende retoriek.

Podcast

Ga naar de bovenkant