Directeur Lerarenopleidingen/ Archimedes
Hogeschool Utrecht

Theo Douma

Voorheen: Leraar, voorzitter Curriculum.
Nu: bestuurder mbo en po/vo/so,

Expertise: Lerarenopleidingen, vo, beleid

Sessiearchief

Omschrijving

In deze presentatie wordt ingegaan op het project digitale geletterdheid en digitale didactiek (DGDD) bij de HU en waarom de minister DGDD als basisvaardigheid voor leerlingen wil stimuleren. In deze presentatie wordt een beeld gegeven van hoe de doorlopende leerlijn DGDD bij de lerarenopleidingen er uit ziet en hoe we onderzoek en onderwijs in de aanpak willen combineren. Ook gaan we in op hoe we samen met een aantal scholen DGDD willen implementeren op deze vo-mbo-scholen. Er wordt daarbij ervaring opgedaan met een mobiel digitaal lab dat op de scholen ingezet kan worden. Daarnaast wordt er een minor aangeboden van zes onderdelen van DGDD die ook afzonderlijk door studenten of scholen gevolgd kunnen worden.
Tenslotte wordt er een site gelanceerd tijdens de presentatie waarbij scholen kosteloos en laagdrempelig materiaal en informatie kunnen vinden om met DGDD aan de slag te gaan.

Ga naar de bovenkant