Onderwijskundige
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Anne Luc van der Vegt

Anne Luc van der Vegt heeft onderzoek gedaan op diverse thema’s binnen het onderwijs. Hij is werkzaam bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, waar hij vanaf het begin is verbonden aan de Kennisrotonde. Hij schreef eerder ‘Differentiatie in de klas: wat werkt?‘ en is medeauteur van de leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen‘.

Expertise: Onderwijsonderzoeker en auteur

Sessiearchief

Omschrijving

Geen twee leerlingen zijn hetzelfde. Misschien zouden we daarom het liefst individueel lesgeven. Maar de praktijk is dat ons onderwijs voor het grootste deel klassikaal is georganiseerd. Binnen die klassen moeten we zo goed mogelijk rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen. Dat doen we door te differentiëren.
Differentiatie is een containerbegrip, waar van alles en nog wat onder valt. Op de website Onderwijskennis.nl zet het NRO de kennis op een rijtje over verschillende vormen van differentiatie. Differentiatie tussen leerlingen en tussen klassen, en dat binnen verschillende schooltypen.
In deze sessie kijken we kritisch naar verschillende vormen van differentiatie. Wat helpt leerlingen echt en wat is verspilde energie? Daarna zoomen we in op vormen van differentiatie die de grootste kans op succes bieden. Hoe pas je die toe in je lespraktijk?

Omschrijving

Om kinderen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen. De leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ bestaat uit zes aanbevelingen om dat doel te bereiken. Die aanbevelingen zijn gericht op het onderwijs in de klas (effectieve instructie, groepswerk, differentiëren in tijd), maar ook op het schoolniveau (professionalisering leerkrachten, schoolbrede aanpak). Tijdens de workshop lichten we toe wat onderzoek leert over effectieve differentiatie en hoe we deze lessen hebben vertaald in aanbevelingen. Vervolgens zoomen we in op twee van de zes aanbevelingen en gaan daarover in gesprek met de deelnemers aan de workshop.
De leidraad is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsorgaan, naar het voorbeeld van de Guidance Reports van de Britse Education Endowment Foundation, door zes auteurs uit de onderwijspraktijk, lerarenopleidingen en wetenschap.

Downloads

,

Omschrijving

Om kinderen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen. De leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ bestaat uit zes aanbevelingen om dat doel te bereiken. Die aanbevelingen zijn gericht op het onderwijs in de klas (effectieve instructie, groepswerk, differentiëren in tijd), maar ook op het schoolniveau (professionalisering leerkrachten, schoolbrede aanpak). Tijdens de workshop lichten we toe wat onderzoek leert over effectieve differentiatie en hoe we deze lessen hebben vertaald in aanbevelingen. Vervolgens zoomen we in op twee van de zes aanbevelingen en gaan daarover in gesprek met de deelnemers aan de workshop.
De leidraad is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsorgaan, naar het voorbeeld van de Guidance Reports van de Britse Education Endowment Foundation, door zes auteurs uit de onderwijspraktijk, lerarenopleidingen en wetenschap.

Downloads

Omschrijving

Wie klassikaal onderwijs geeft en alle leerlingen de gestelde minimumdoelen wil laten behalen, zal moeten differentiëren. Elke school en elke leraar staat voor deze opgave. En al is er in het onderwijs veel ervaring opgedaan met differentiatie, het is nog steeds een lastige en complexe opgave. De Kennisrotonde krijgt veel vragen over dit onderwerp. Mede op basis van de antwoorden is een praktische handreiking geschreven: ‘Differentiatie in de klas: wat werkt?’
Tijdens de sessie van de Kennisrotonde en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bespreekt Anne Luc van der Vegt in vogelvlucht een aantal inzichten uit de handreiking. Dat doet hij in dialoog met de deelnemers. Wat zijn jullie ervaringen met differentiatie en wat vertelt onderzoek? We zijn benieuwd in hoeverre dat met elkaar overeenkomt en wat we van elkaar kunnen leren.

Ga naar de bovenkant