Ton van Haperen
Leraar en lerarenopleider
Rythovius College en Universiteit Leiden

Ton van Haperen

Ton van Haperen is lerarenopleider.
Daarnaast schrijft hij over onderwijs en vakdidactiek.
Ook heeft hij verschillende leermethodes gemaakt.

Expertise: Onderwijsdidactiek

Sessiearchief

,

Omschrijving

Problemen in het onderwijs, zoals dalende prestaties, groeiende ongelijkheid en lerarentekort worden doorlopend gesignaleerd maar niet effectief aangepakt. Voor zo’n effectieve aanpak moeten meerdere facetten van de inhoud en de organisatie van het onderwijs in onderling verband worden geanalyseerd. In deze bijdrage concentreren we ons op de invloed van de inrichtingsstructuur van het onderwijs. Wij constateren doorgeschoten autonomie, onvoldoende focus op lesgeven en een wederzijdse stimulering van aangetoond ineffectieve onderwijsstrategieën en bestuurlijke drukte. De oplossing moet worden gezocht in meer centrale regie en, onder meer, afschaffing van de lumpsumfinanciering.

Downloads

Ga naar de bovenkant