Onderzoeker
Thomas More Hogeschool, ExCEL

Wouter Buelens

Wouter stond 25 jaar voor de klas, waarvan 24 aan HBO Verpleegkunde Genk. Daar bekleedde hij eveneens de functie van Pedagogisch (ICT) Coördinator. Sinds zijn Masteropleiding Onderwijswetenschappen legt Wouter zich in het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van de Thomas More hogeschool toe op onderzoek en valorisatie van digitale vormen van leren en de plaats van blended leren in het secundair onderwijs. Ook staat hij in voor het ontwerp van een online leeromgeving op basis van het boek “Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek“.

Expertise: Onderwijsonderzoek, course developer, multimedialeren, digitale didactiek

Sessiearchief

Omschrijving

Mensen leren meer van woord en beeld dan van één van beide representatievormen alleen. Dit is het multimediaprincipe. Er bestaan echter tal van designprincipes die een invloed hebben op de effectiviteit van het multimedia-ontwerp voor het leren. Bijvoorbeeld het gebruik van decoratieve elementen in een presentatie of de leraar die tijdens een instructievideo al dan niet in beeld is. Daarnaast blijken aanwezige voorkennis bij lerenden, aard van de multimedia (video, illustraties met tekst …) en mate van controle door de lerende deze effecten ook nog eens te beïnvloeden. In deze sessie wordt niet alleen beschreven wat recent onderzoek over multimedialeren ons vertelt, maar worden ook concrete handvatten aangereikt voor de docent in de klas.

Downloads

Ga naar de bovenkant