Leren van woord en beeld: wanneer en voor wie een meerwaarde?

Wouter Buelens

Omschrijving

Mensen leren meer van woord en beeld dan van één van beide representatievormen alleen. Dit is het multimediaprincipe. Er bestaan echter tal van designprincipes die een invloed hebben op de effectiviteit van het multimedia-ontwerp voor het leren. Bijvoorbeeld het gebruik van decoratieve elementen in een presentatie of de leraar die tijdens een instructievideo al dan niet in beeld is. Daarnaast blijken aanwezige voorkennis bij lerenden, aard van de multimedia (video, illustraties met tekst …) en mate van controle door de lerende deze effecten ook nog eens te beïnvloeden. In deze sessie wordt niet alleen beschreven wat recent onderzoek over multimedialeren ons vertelt, maar worden ook concrete handvatten aangereikt voor de docent in de klas.

Downloads

Onderwijsonderzoeker en Course Developer
Thomas More Hogeschool, ExCEL

Wouter stond 25 jaar voor de klas en bekleedde eveneens de functie van Pedagogisch (ICT) Coördinator. Hij stond mee aan de wieg van een blended traject voor werkstudenten. De scriptie waarmee Wouter afstudeerde in zijn Master Onderwijswetenschappen geeft een goed beeld van zijn interesse, namelijk het inzetten van technologie in het kader van effectieve leerstrategieën en het vormgeven van online leerlijnen rekening houdend met inzichten uit de cognitieve psychologie. Binnen ExCEL focust Wouter zich op onderzoek en valorisatie van digitale vormen van leren, de plaats van blended learning en zijn PHD-onderzoek is specifiek gericht op multimedialeren.

Ga naar de bovenkant