Amber Mulders

Master of Education (Educational Needs), SAAM*scholen

Evenement

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIE ARCHIEF

Eigenheid binnen een professionele standaard

Binnen een professionele cultuur is er sprake van erkende ongelijkheid. De positionering hierin wordt bepaald op basis van kwaliteit en affiniteit. Binnen onze organisatie is er gekozen voor management vanuit horizontaal leiderschap, waarbij mensen gestimuleerd worden om vanuit inzicht en kennis verantwoordelijkheid te nemen om zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Onlangs presenteerde de Onderwijsraad ‘Tijd voor focus’. Zij stelt dat het belangrijk is om  meer focus aan te brengen in het werk van basisschoolleraren. Te veel verantwoordelijkheden zorgen volgens hen voor achteruitgang van de kwaliteit, doordat leerkrachten niet toekomen aan het ontwikkelen van onderwijs. Ons pleidooi richt zich onze eigen rol binnen een professionele standaard: reflecteren op ons eigen handelen, bewustwording van onze opvattingen en verwachtingen, gebruik maken van bewezen didactiek en focus op ingrepen met een bovengemiddeld effect. Wij geloven in déze focus om onze kinderen te doen groeien.

Deze sessie wordt gegeven door Luc Pinkaers en Amber Mulders.

BIO

Amber Mulders is enthousiast, doelgericht en nieuwsgierig naar de wereld om haar heen. Ze is werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht, rekencoördinator en coördinator van het rekennetwerk van haar stichting. Ze vindt het belangrijk dat kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn. Ze ziet het als haar taak als leerkracht om kinderen te begeleiden om het beste uit zichzelf te halen. Als Master educational needs wordt haar handelen gestimuleerd vanuit de praktijk, de theorie en zichzelf als persoon. Ze is geïnteresseerd in de werking van organisaties en het (eigen) leiderschap hierin. Vanuit bewustwording kunnen we samen groeien.