Project omschrijving

Ben Hamerling

Docent handschriftontwikkeling, Radboud Universiteit

SESSIE

Mythes in het handschriftonderwijs

Schrijven is weer herkend als waardevol voor het leren. Het doet leerstof dieper verwerken en beter onthouden en helpt bij het leren spellen. Er zijn echter vele mythes gaande als het om de voorbereiding of het onderhouden van de kwaliteit gaat. Eén van de grootste aannames is wel dat het ‘een vorm van bewegen’ is en dat bewegingsoefeningen tot een betere handschriftkwaliteit leiden. Ook wordt veel gedacht dat letters los geschreven moeten worden omdat ze zo meer lijken op druklettertekst.
Alles wordt zo veel mogelijk toegelicht met afbeeldingen, want het gaat tenslotte om een grafische vaardigheid. Letters zijn niet uit de lucht komen vallen en hebben een duidelijke ontwikkelingsgeschiedenis doorgemaakt die onmisbaar is voor een juiste omgang ermee. Onderzoekers op dit vakgebied beschikken lang niet altijd over deze kennis waardoor de onduidelijkheid nog eens toeneemt.
In deze workshop worden eenvoudige oplossingen gegeven d.m.v. enkele duidelijke voorbeelden.

BIO

Opleiding Kweekschool met hoofdakte EDE 1971
25 jaar leraar basisonderwijs
MO Acte Schoonschrijven (handschriftontwilkkeling) 1998
Docent handschriftontwikkeling op drie verschillende pabo’s.
Opleiding voor nascholing opgezet met enkele collega’s.
Huidig docent handschriftontwikkeling Radboud Universiteit.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.