Project omschrijving

Debbie Dussel

Lerares basisonderwijs/ rekenspecialist, obs Bijlmerhorst

SESSIE

De verhaalsom beter bekeken

Vroeger was er het koopmansrekenen, lange verhaalsommen die leerlingen moesten voorbereiden op de handel. Later was er de redactieopgave die bepaalde structuren kende en nog later kregen deze sommen de label verhaalsom, of ook wel contextopgave genoemd. Die context blijft een bron van discussie, is deze context het uitgangspunt of het eindpunt (de open toepassing, CITO). En hoe kom je van goed begrip van het concept delen naar een transfer in allerlei praktische situaties? In deze workshop gaan we dieper kijken naar de verhaalsom vanuit verschillende opvattingen en bekende theorieën. Na afloop van deze workshop heeft u een scherper beeld van de verhaalsom en bent u in staat om een onderbouwde visie te vormen op dit somtype.

BIO

Lerares basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost en rekenspecialist (Master SEN)
Ik ben een bevlogen, eigenwijze lerares met een interesse in evidence informed onderwijs om de kansen van haar leerlingen te vergroten.

ARCHIEF

De referentiedoelen rekenen en de aansluiting van PO naar VO stand van zaken en blik op de toekomst.

De referentieniveaus voor rekenen dienen als uitgangspunt voor het volgen van de kennis, vaardigheden van de leerling. Dit moet gebeuren met door de overheid goedgekeurde toetsen De referentieniveaus, uitgewerkt in doorlopende leerlijnen, moeten de doorstroom tussen de onderwijssectoren versterken.
In de praktijk blijkt dat de ambitie voor het referentieniveau 1S voor rekenen niet wordt behaald. We zien we het percentage leerlingen met een midden of hoog niveau dalen.
In hoeverre sluit het PO aan bij VO?
Hoe gaan we in de praktijk om met de referentiedoelen rekenen?
In hoeverre voldoen de beschikbare handvatten en instrumenten?

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.