Project omschrijving

Naam spreker

Rekenspecialist basisonderwijs, groepsleerkracht basisonderwijs

Evenement

SESSIE

vrijdag 10 januari

Paneldiscussie: Het belang van onderzoek voor onderwijs

BIO

Lerares basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost
Rekenspecialist Master SEN
Teacher Day a Week School
#onderwijsdier

ARCHIEF

De referentiedoelen rekenen en de aansluiting van PO naar VO stand van zaken en blik op de toekomst.

De referentieniveaus voor rekenen dienen als uitgangspunt voor het volgen van de kennis, vaardigheden van de leerling. Dit moet gebeuren met door de overheid goedgekeurde toetsen De referentieniveaus, uitgewerkt in doorlopende leerlijnen, moeten de doorstroom tussen de onderwijssectoren versterken.
In de praktijk blijkt dat de ambitie voor het referentieniveau 1S voor rekenen niet wordt behaald. We zien we het percentage leerlingen met een midden of hoog niveau dalen.
In hoeverre sluit het PO aan bij VO?
Hoe gaan we in de praktijk om met de referentiedoelen rekenen?
In hoeverre voldoen de beschikbare handvatten en instrumenten?

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.