Project omschrijving

foto Firdevs Durgut

Firdevs Durgut Kelezoglu

Begeleider (startende) directeuren, stichting BOOR

Evenement

Nederland 2022
Huidige sessie
Sessiearchief
bio

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

  • za. 18 juni 2022

  • Corlaer College, Nijkerk

Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen

Om kinderen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen. De leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ bestaat uit zes aanbevelingen om dat doel te bereiken. Die aanbevelingen zijn gericht op het onderwijs in de klas (effectieve instructie, groepswerk, differentiëren in tijd), maar ook op het schoolniveau (professionalisering leerkrachten, schoolbrede aanpak). Tijdens de workshop lichten we toe wat onderzoek leert over effectieve differentiatie en hoe we deze lessen hebben vertaald in aanbevelingen. Vervolgens zoomen we in op twee van de zes aanbevelingen en gaan daarover in gesprek met de deelnemers aan de workshop.
De leidraad is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsorgaan, naar het voorbeeld van de Guidance Reports van de Britse Education Endowment Foundation, door zes auteurs uit de onderwijspraktijk, lerarenopleidingen en wetenschap.

Deze sessie wordt gegeven door Anne Luc van der Vegt en Firdevs Durgut Kelezoglu.

SESSIEARCHIEF

Nog geen sessies in het archief.

BIO

Firdevs Durgut begeleidt startende directeuren bij Stichting BOOR in Rotterdam. Daarvoor was ze werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs, onder meer als locatiedirecteur, bovenschools directeur en procesbegeleider.
Zij is medeauteur van de leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’.