Leraar po
Basisschool De Vuurvogel, Helmond

Daisy Mertens

Daisy Mertens werkt sinds 2008 als leraar in het basisonderwijs. Op dit moment begeleidt ze de ondersteuningsklas passend onderwijs bij basisschool De Vuurvogel in Helmond en zet haar onderwijsexpertise in voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze is uitgeroepen tot ‘Leraar van het jaar’ in 2016 en was Global Teacher Prize finalist in 2019. Daarnaast is ze onder meer columnist voor het tijdschrift De nieuwe leraar en raadslid bij de Onderwijsraad.

Expertise: po, passend onderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Thematisch onderwijs is momenteel (terecht) erg populair in Nederland, maar veel scholen worstelen nog met de precieze operationalisering daarvan. De Inspectie van het Onderwijs constateerde in 2016: “In de lessen wereldoriëntatie blijkt dat er nog weinig sprake is van wat in de literatuur een ‘win-winsituatie’ wordt genoemd, waarbij aandacht voor taal bij wereldoriëntatie zowel bijdraagt aan kennis van de wereld als aan taalontwikkeling van leerlingen.” In deze sessie zetten wij de theorie achter (ons idee van) thematisch onderwijs uiteen en tonen wij voorbeelden van twee thema’s die wij zelf ontworpen en onderwezen hebben (geschiedenis thema: de industriële revolutie & aardrijkskunde thema: de aarde in beweging). Wij vertellen daarbij ook hoe dit hele proces is verlopen en welke vakdidactische overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.

 

Preview

Podcast

Omschrijving

Een onderbouwd, passend aanbod voor leerlingen vanuit hoge verwachtingen. Drie ochtenden krijgen kinderen met extra ondersteuningsbehoeften een (tijdelijk) passend aanbod, kijkend naar de leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het aanbod is gericht op rekenen en taal, maar ook op de kwaliteiten en het toekomstperspectief van de kinderen. Zo staan ondernemende vaardigheden, door samenwerking met bedrijven in de omgeving, centraal. We gaan bijvoorbeeld regelmatig naar het verzorgingstehuis om samen met de ouderen activiteiten te ondernemen, altijd gekoppeld aan leerdoelen. Het resultaat is dat kinderen niet alleen groeien in hun leerontwikkeling, maar ook het gevoel krijgen weer ergens goed in te zijn. Rekenen weer leuk gaan vinden, begrijpend kunnen lezen, zelf doelen kunnen stellen en door communicatieve vaardigheden weten hoe ze onderdeel kunnen zijn van de groep; de mini-maatschappij.

Downloads

Opname

Ga naar de bovenkant