Project omschrijving

Helena Taelman

lerarenopleider en praktijkonderzoeker, ODISEE

Evenement

SESSIE

Woordenschat in de kleuterklas: een update

Moet een kleuterleerkracht in de kleuterklas bewust bezig zijn met woordenschat, en hoe gebeurt dat dan het best? Dat is een vraag die niet alleen in Vlaanderen heel wat discussie doet opdwarrelen, maar ook uitgebreid aan bod komt in internationaal onderzoek. Woordenschat is immers een belangrijke voorspeller voor begrijpend lezen. Verder blijken meertalige kinderen extra steun te kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun actieve woordenschat in de beide talen. Vandaag focussen we op de belangrijkste onderzoeksinzichten uit de afgelopen 5 jaar. Daarbij besteden we extra aandacht aan de tools die tijdens de internationale studies ontwikkeld werden, en direct inzetbaar zijn in de praktijk.

BIO

Helena Taelman maakte in 2013 een samenvatting van internationale woordenschatinterventies in de kleut, en bouwt hierop in haar presentatie verder met recentere inzichten. In het verleden deed ze als linguïst onderzoek naar eerstetaalverwerving aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel volgt ze met grote passie het internationale onderzoek rond taaldidactiek in de kleuterklas. Ze blogt hierover op de blog kleutergewijs, en vertaalt met haar collega’s onderzoeksinzichten in praktijkgerichte onderzoeksprojecten zoals het project Wereldwoorden of het project STEM-op-taal. Met internationale partners richtte ze ook een Europese blog op om de kloof tussen onderzoek en praktijk in ECEC te dichten.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.