Judith ‘t Gilde

Onderzoeker, Kohnstamm Instituut

Evenement

  MATERIALEN

  Video: Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

  Amsterdam 2020

  Downloads

  PowerPoint-presentatie Judith ‘t Gilde rED Amsterdam 2020

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

  Veel leerlingen ervaren een discontinuïteit tussen thuis en school. De theorie over ‘buitenschoolse kennisbronnen’ gaat over de kennis en ervaringen die leerlingen buiten school op doen, bijvoorbeeld via media, moskee of sportclub. Met dertien leerkrachten van verschillende basisscholen in Amsterdam hebben we gewerkt aan manieren om zulke kennis(bronnen) van leerlingen te signaleren en er in hun lessen gebruik van te maken. Ook onderzochten we de effecten hiervan op individuele leerlingen en de groep. We namen vragenlijsten af bij leerlingen en hielden interviews met leerlingen en leerkrachten. Leerkrachten hielden tevens een logboek bij. In deze interactieve presentatie belicht ik kort de theorie over buitenschoolse kennisbronnen , en bespreek ik een aantal praktijkvoorbeelden uit ons onderzoek. Ook gaan we in op de vraag of en hoe het welzijn en de burgerschapscompetenties van leerlingen tijdens het project verbeterden, en wat er veranderde in het sociale netwerk in de klas.

  BIO

  Ik werk als onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut en doe graag onderzoek op het gebied van diversiteit, passend onderwijs en professionalisering van leerkrachten. Ik ben begonnen als basisschoolleerkracht en na mijn studie onderwijskunde en ontwikkelingsstudies heb ik gewerkt in verschillende landen waaronder Pakistan en Nigeria. In Oostenrijk heb ik mijn promotieonderzoek uitgevoerd over inclusief onderwijs. Mijn interesse ligt voornamelijk in praktijkgericht onderzoek. Ik hou van het samenwerken met scholen, leerkrachten en docenten zoals in het onderzoek over buitenschoolse kennisbronnen.