Project omschrijving

Luc Pinckaers

Master of Education / leerkracht PO, SAAM*scholen

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Er zijn geen materialen beschikbaar 

SESSIE

Eigenheid binnen een professionele standaard

Binnen een professionele cultuur is er sprake van erkende ongelijkheid. De positionering hierin wordt bepaald op basis van kwaliteit en affiniteit. Binnen onze organisatie is er gekozen voor management vanuit horizontaal leiderschap, waarbij mensen gestimuleerd worden om vanuit inzicht en kennis verantwoordelijkheid te nemen om zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Onlangs presenteerde de Onderwijsraad ‘Tijd voor focus’. Zij stelt dat het belangrijk is om  meer focus aan te brengen in het werk van basisschoolleraren. Te veel verantwoordelijkheden zorgen volgens hen voor achteruitgang van de kwaliteit, doordat leerkrachten niet toekomen aan het ontwikkelen van onderwijs. Ons pleidooi richt zich onze eigen rol binnen een professionele standaard: reflecteren op ons eigen handelen, bewustwording van onze opvattingen en verwachtingen, gebruik maken van bewezen didactiek en focus op ingrepen met een bovengemiddeld effect. Wij geloven in déze focus om onze kinderen te doen groeien.

Deze sessie wordt gegeven door Luc Pinkaers en Amber Mulders

SESSIE ARCHIEF

Er staan nog geen sessies in het archief 

BIO

Mijn naam is Luc Pinckaers. Leerkracht, vernieuwer, inspirator, kartrekker en MEd. 14 jaar werkzaam in het PO en oprecht oog voor de mensen om mij heen. Anderen ervaren mij als ‘openminded’. Samenwerken met kinderen, ouders, collega’s, externen. Mijn (leerkracht)gedrag en mijn visie heeft veel invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vind ik reflecteren en feedback geven en ontvangen essentieel! Het zit in mijn ‘DNA’. Evidence-informed onderwijs vórmt mijn dagelijkse onderwijs. Ik word blij van een heldere visie en ben in mijn kracht, wanneer er sprake is van ‘gespreid leiderschap’. Tot slot: ik ben 37 jaar, partner van mijn lieve Lonneke en trotse vader van Jelle en Guus.