Project omschrijving

Marlies Tierens

Coördinator Psychodiagnostisch Centrum, Thomas More

Evenement

SESSIE

Het ene cognitieve profiel is het andere niet

Hoewel sommige leerlingen dezelfde fouten lijken te maken, hebben ze vaak andere ondersteuning nodig om tot leren te komen. Het is echter niet altijd eenvoudig om te bepalen wat een leerling nu net nodig heeft. Het CHC-model (McGrew & Flanagan, 1997) biedt een kader om cognitieve profielen van leerlingen, met elk hun eigen sterktes en zwaktes, in kaart te brengen. Het is vandaag dan ook het meest psychometrisch onderbouwde model van intelligentie. Sterker nog, in combinatie met inzichten rond informatieverwerking biedt het duidelijke handvatten voor de lespraktijk. Kom je verdiepen in de structuur van intelligentie en verwerf meer inzicht in cognitief profielen en daarmee samenhangende noden van je leerlingen.

BIO

Marlies Tierens (PhD) is coördinator van het Psychodiagnostisch Centrum en docent psychodiagnostiek aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More Antwerpen. Ze werkt mee aan de ontwikkeling van de COVAT reeks, een reeks Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstesten voor kinderen, jongeren en volwassenen op basis van het CHC-model (Basisversie, COVAT 9½-18 en COVAT-3). Ze geeft vormingen over het CHC model en hoe dit zich kan vertalen in adviezen voor de praktijk. In 2019 behaalde ze het getuigschrift expert hoogbegaafdheid aan de Gifted Academy van Hoogbloeier. Ze zetelt in de Sectie Psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen en is voorzitter van het Vlaams Forum Voor Diagnostiek.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.