Zelfde fouten, andere noden: cognitieve diversiteit in de informatieverwerking van leerlingen

Marlies Tierens

Omschrijving

Hoewel sommige leerlingen dezelfde fouten maken, hebben ze vaak andere ondersteuning nodig om tot leren te komen. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat een leerling nu net nodig heeft. Het CHC-model (McGrew & Flanagan, 1997) biedt een kader om cognitieve profielen van leerlingen, met elk hun eigen sterktes en zwaktes, in kaart te brengen. Het is vandaag één van de meest psychometrisch onderbouwde modellen van intelligentie . Sterker nog, in combinatie met inzichten rond informatieverwerking biedt het duidelijke handvatten voor de lespraktijk. Kom je verdiepen in de structuur van intelligentie en verwerf meer inzicht in het cognitief functioneren van je leerlingen.

Cöordinator Psychodiagnostisch Centrum
Thomas More

Marlies Tierens (PhD) is coördinator van het Psychodiagnostisch Centrum en docent psychodiagnostiek (Toegepaste Psychologie , Thomas More) . Ze geeft vormingen over het CHC-model en hoe zich dit kan vertalen in adviezen voor de praktijk.
In haar huidig onderzoek werkt ze mee aan de ontwikkeling van de COVAT reeks, een reeks Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstesten voor kinderen, jongeren en volwassenen op basis van het CHC-model.
Vanaf 2021 werkt ze deeltijds als zelfstandig psycholoog waar ze zich vooral focust op psychodiagnostiek bij cognitief sterk functioneren.

Ga naar de bovenkant