Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer

GZ- en kinder&jeugd-psycholoog
Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan (Hilversum e.o.)

Evenement

MATERIALEN

2022

Presentatie bij de sessie “Kansrijke aanpakken voor het vergroten van ouderbetrokkenheid”.

folder Met plezier naar school

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Kansrijke aanpakken voor het vergroten van ouderbetrokkenheid.

Het vergroten van ouderbetrokkenheid – activiteiten van ouders thuis en op school ter ondersteuning van het leren van hun kind – kan gemiddeld een leerwinst van twee tot drie maanden opleveren.

Dat maakt ouderbetrokkenheid een krachtig instrument. Toch is het gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Tijdens deze sessie staan we stil bij aspecten van ouderbetrokkenheid waarvoor overtuigend bewijs bestaat dat ze de leerprestaties, motivatie en het welzijn van leerlingen positief beïnvloeden en hoe je deze in de dagelijkse onderwijspraktijk kunt vormgeven.

Deze sessie wordt gegeven door Eva Naaijkens en Noëlle Pameijer.

BIO

Noëlle Pameijer is als GZ- en kinder&jeugd-psycholoog werkzaam bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en Stichting Elan (Hilversum e.o.). Zij ondersteunt leerlingen, schoolteams en ouders en verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid.
Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met ouders schreef zij het boek “Met plezier naar school: over de onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen”. Zij geeft lezingen en workshops in Nederland, Ierland, Vlaanderen en Zweden.