Project omschrijving

Wim Van den Broeck

Professor, Vrije Universiteit Brussel

Evenement

SESSIE

Inclusief onderwijs na het M-decreet

In het Vlaamse regeerakkoord wordt gezegd dat het M-decreet zal vervangen worden door een nieuw begeleidingsdecreet. Het M-decreet heeft als concrete invulling v/h principe van inclusief onderwijs kennelijk niet gebracht wat ervan verwacht werd. Sinds het ontstaan van de zgn. ondersteuningsnetwerken is het aantal ‘gemotiveerde’ verslagen sterk toegenomen. Het aanbod heeft kennelijk een vraag gecreëerd. De beschikbare ondersteuningscapaciteit blijkt onvoldoende te zijn om alle ondersteuningsnoden te lenigen. In deze bijdrage analyseren we de problemen die gepaard gingen met de uitvoering van het M-decreet. Van daaruit formuleren we enkele krachtlijnen voor een nieuw begeleidingsdecreet. Daarbij moeten enkele principes in een coherent beleid worden samengebracht. Het beleid moet ervoor zorgen 1) dat aan de grootste zorgnoden efficiënt tegemoet gekomen wordt, 2) door de onderwijssetting structureel zo inclusief mogelijk te maken, 3) zonder in te boeten aan de algemene onderwijskwaliteit.

BIO

Prof. Dr. Wim Van den Broeck is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en doceert de vakken ontwikkelingspsychologie, onderwijspsychologie, leerstoornissen, en theoretische en historische grondslagen van de psychologie. Hij heeft als onderzoeksinteresse: het leesproces, dyslexie, intelligentie ontwikkeling, inclusief onderwijs, en hoogsensitiviteit. Hij is als methodoloog sterk begaan met de problematiek van de onderzoekskwaliteit. In het maatschappelijke debat houdt hij zich vooral bezig met allerlei onderwijsdiscussies.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.