Is zittenblijven een ‘failed practice’, een maat voor niets, of toch een nieuwe kans?

Wim Van den Broeck

Omschrijving

Over zittenblijven is veel onderzoek verricht; de meningen zijn erg verdeeld. Onderzoeken laten uiteenlopende uitkomsten zien op de effecten van zittenblijven op de leerprestaties, het welbevinden, en de schoolloopbaan: ze variëren van duidelijk negatieve effecten naar duidelijk positieve effecten. Hoe kan het dat een ingrijpende praktijk als zittenblijven in studies dergelijke uiteenlopende effecten laat zien? Een uitvoerige studie is die van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) in Vlaanderen. Over de resultaten van deze studie zijn wel rapporten en wetenschappelijke artikelen verschenen, maar nooit werden de data met de leereffecten van zittenblijven over de gehele lagere school getoond aan het onderwijsveld. In deze sessie bekijken we samen die resultaten. We doen ook haarfijn uit de doeken hoe het komt dat men soms negatieve effecten vond en soms positieve. We bekijken ook de effecten van zittenblijven op de kans naar het buitengewoon (speciaal) onderwijs doorverwezen te worden.

Ontwikkelings- en onderwijspsycholoog
Vrije Universiteit Brussel

Prof. Dr. Wim Van den Broeck is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en doceert de vakken ontwikkelingspsychologie, onderwijspsychologie, leerstoornissen, en theoretische en historische grondslagen van de psychologie. Hij heeft als onderzoeksinteresse: het leesproces, dyslexie, intelligentie ontwikkeling, inclusief onderwijs, en hoogsensitiviteit. Hij is als methodoloog sterk begaan met de problematiek van de onderzoekskwaliteit. In het maatschappelijke debat houdt hij zich vooral bezig met allerlei onderwijsdiscussies.

Hij is auteur van het boek “Handboek Dyslexieonderzoek“.

Ga naar de bovenkant