Via social media hebben we een onze volgers gevraagd wat en wie jullie willen zien op ons volgende landelijke congres op 11 maart 2023. We hebben hier veel reacties op gekregen.

(uiteraard betekent het niet automatisch dat die onderwerpen en sprekers ook daadwerkelijk komen op 11 maart, maar we gaan ons uiterste best doen hier goed op aan te sluiten!)

Hieronder een overzicht.

 • Pedro de Bruyckere
 • Bruno Oldeboom en Ivo Dokman
 • Tom Bennett
 • Gert Verbrugghen
 • Shirley Clarke
 • Dylan Wiliam
 • Kate Jones
 • Freerk Turlings
 • Margareth de Wit
 • Harry Fletcher-Wood
 • iedereen van ExCEL Thomas More
 • Shauna Plompen
 • Roy Helmerhorst
 • Wouter Buelens
 • Daniel Willingham
 • Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs
 • Anton Horeweg
 • Izaak Dekker
 • Aisa Amagir
 • Tim Surma
 • Anna Bosman
 • Piet van de Ploeg
 • Paul Kirschner
 • Eva Naaijkens
 • Jelmer Evers
 • Daisy Mertens
 • Patrice en Leon van Zimmeren
 • Welbevinden van leerlingen en leraren
 • wat werkt nou echt bij de klasopstelling
 • Digitale leerstrategieën: hoe kunnen leerlingen effectief leren van online informatie, deze informatie verwerken, synthetiseren en presenteren met behulp van analoge en digitale middelen?
 • Debat/workshop over wat zijn de ‘affordances’ van AI in onderwijs en onderzoek? En dan verder kijken dan alleen adaptieve leeromgevingen (er is zoveel meer!)
 • Schrijfonderwijs
 • Hoe houd ik de passie in mijn werk
 • Hoe krijg ik zicht op alle expertise in mijn team en hoe zet ik iedereen het beste in zijn kracht?
 • Over de relatie leren/welbevinden zou ik wel wat meer willen horen. Research based aanpak in post corona tijd. Kan dat al? Hoe kan goed onderwijs in de klas bijdragen aan bv versterken mentale weerbaarheid en vice versa?
 • echte discussie met een klein aantal (bijv. 2) deskundigen die het niet eens zijn over bepaalde punten maar wel de ‘opponent'(en) serieus nemen. Liefst met een strenge onpartijdige scheidsrechter die zo nodig strafpunten uitdeelt.
 • Vmbo/ zaakvakken /beperkte lestijd, welke keuzes maak je dan qua didactiek
 • Lezen en leesbevordering
 • De vraag of meer onderwijsonderzoek de oplossing is voor de problemen van leraren
 • Er is veel, veel te veel. Volgens mij is de grote vraag hoe we de aanwezige kennis en goede praktijken kunnen ontsluiten, zodat iedereen er iets aan heeft.
 • Onderwijskundig leiderschap, inspirerend leiderschap…
 • hoe hou je je als leerkracht staande in alle ontwikkelingen en dan vooral in het kader van timemanagement”. Ontwikkelingen en verbeteren zijn goed en worden met enthousiasme omarmt maar het is wel veel en wanneer heb je dan tijd om je lessen goed voor te bereiden? Hoe pak je dit aan?
 • De vraag hoe je als middenkader of zelfs als schooldirecteur bij het schoolbestuur of de overheid gehoord raakt over problemen waar je een oplossing voor kunt voorstellen.
 • Ik zou graag experts willen zien op gebied van inwerken en starten als docent. Wat voor kennis belangrijk is om vanaf de start te weten om je curriculum makkelijk vorm te geven en regie in de klas te behouden.
 • Graag rond onderzoek over Onderwijs jonge kind en over wetenschappelijke kennis over het spelende kind.
 • Graag de RESEARCH uit researched hoog in het vaandel houden. Wetenschappers aan het woord, evt. samen met de vertalers naar de praktijk.
 • Financiële geletterdheid bij jongeren.
 • Kleuteronderwijs en doorgaande lijn naar groep 3
 • Overgang po naar vo (kansrijk adviseren, leerstofaansluiting etc.)
 • Passend onderwijs aan hoogbegaafden
 • Iemand die hypes rondom begaafdheid ontkracht. Er gaan zoveel spookverhalen rond rondom “begaafde kinderen”, die zogenaamd allemaal hoogsensitief en rechtvaardig zijn. Wat klopt er nu wel?
 • Een fundamentele discussie over (centrale) toetsen
 • Manieren om voorkennis te activeren
 • Hoe leerlingen instrueren om notities te maken
 • Effectieve CPD-programma’s: good practices
 • Goed gebruik maken van whiteboard/ schoolbord.
 • Hoe problemen oplossen te onderwijzen in STEM:  Science (wetenschap), Technology (technologie), Engeneering (ingenieurschap) en Mathematics (wiskunde)
 • Uitwerkingen met behulp van kennisclips: wat moet erin en hoe?

Vind je dat er nog een onderwerp of spreker ontbreekt? Laat hieronder dan een reactie achter.