Categorieën
Mijn Tijdschema

Anderstalige nieuwkomers in regulier po

Maja Zuiderveld

‘Twee met dyslexie, één met TOS, drie met ADHD en dan ook nog NT2’. Handelingsverlegenheid ontstaat door een gebrek aan kennis. Kennis over onderwijs aan anderstalige nieuwkomers waarin aandacht voor zowel de taal- als de cultuurafstand helpt. Je leert in 40 minuten waar je in jouw taalgebruik rekening mee kunt houden. Een andere blik op leerstof en methoden, ook vanuit cultureel perspectief, helpt bij het maken van leerstofkeuzes. Wordt jouw onderwijs aan alle leerlingen beter van. Beloofd. Blijft staan dat onderwijs complex is, maar juist dat maakt het ook zo mooi!

Preview

Downloads

Onderwijsbegeleider, zelfstandig ondernemer
Bureau d’r Bij

Na jarenlange ervaring ín het onderwijs (leerkracht, intern begeleider, schoolbegeleider SWV, directeur AZC school en expertisecentrum anderstaligen) nu actief vóór het onderwijs. Expertisegebieden: onderwijs aan anderstalige nieuwkomers, burgerschap, pedagogisch handelen, traumasensitief lesgeven en expliciete directe instructie bij Nederlands als tweede taal (kort: EDINT2). Aanstekelijke bevlogenheid en een huis van kennis die ik bij voorkeur inzet om kansen te scheppen voor leerlingen met afstand tot onderwijs en maatschappij. Doe ik door kennisoverdracht aan onderwijsteams.

Ga naar de bovenkant