Binding met school: verschillen tussen leerlingen en de rol van de school

Hanke Korpershoek

Omschrijving

Schoolbinding beschrijft de connecties die leerlingen voelen met hun school. Binding met school wordt door Goodenow (1993) omschreven als “de mate waarin leerlingen zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd, geïncludeerd en ondersteund voelen door anderen op school” (p. 80). Een gevoel van verbondenheid wordt gezien als een van de basisbehoeften van leerlingen, naast gevoelens van competentie en autonomie. Een hoge mate van schoolbinding hangt positief samen met bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen en hun schoolprestaties. Ook vertonen leerlingen die zich verbonden voelen met de school minder probleemgedrag dan leerlingen die geen sterke band hebben met school. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gaan we in gesprek over de volgende vragen. Welke factoren verklaren waarom de ene leerling zich sterker verbonden voelt met school dan de ander? Hoe kunnen we de schoolbinding van leerlingen bevorderen? Welke rol spelen leraren hierin? Wat zijn goede voorbeelden en initiatieven om hiermee aan de slag te gaan op uw eigen school?

Downloads

Prof. dr.
Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze geeft regelmatig workshops over evidence-informed werken aan onderwijsverbetering. In haar onderzoek richt zij zich onder meer op (keuzes m.b.t.) de inrichting van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de profielkeuzes van leerlingen en de rol van de school hierbij, en het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding in de school. Daarnaast werkt ze aan verschillende onderzoeken gericht op de voorspellende waarde van de eindtoetsen en schooladviezen op de schoolloopbanen van leerlingen.

Ga naar de bovenkant