Close Reading als aanpak voor begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs

Marita Eskes

Omschrijving

Close Reading is een aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip én de motivatie van leerlingen. Close Reading komt uit Amerika (Fisher & Frey) maar inmiddels zijn er ook scholen in Nederland die vanuit deze aanpak werken. Bij Close Reading staat de tekst centraal: dit kan een prentenboek zijn, maar ook een informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview. Middels herhaald lezen, goede instructie/modeling van de leerkracht én veel interactie tussen leerlingen krijgen leerlingen grip op diepere laag van de tekst. Niet enkel de leesstrategie, maar de inhoud staat centraal! Immers: begrijpend lezen betekent dat men betekenis kan verlenen aan de tekst. Strategieën kunnen een hulpmiddel zijn, er is meer voor nodig om tot goed tekstbegrip te komen. Nieuwsgierig? Kom dan naar deze workshop en krijg zicht op hoe theorie en praktijk met elkaar worden verbonden binnen Close Reading.

Vooraf nieuwsgierig en alvast iets lezen? http://expertis.nl/wp-content/uploads/2017/06/Blog-Close-Reading.pdf.

Marita Eskes
Senior onderwijsadviseur en auteur
Expertis Onderwijsadviseurs

Marita Eskes heeft gewerkt als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Ze hielp leerlingen om hun leesvaardigheid te vergroten en het plezier in lezen weer terug te vinden. Inmiddels is Marita senior adviseur taal/lezen bij Expertis Onderwijsadviseurs en auteur van het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ (Uitgeverij Pica). Marita deelt vol passie haar praktijkervaringen met de scholen die ze begeleidt en helpt hen om kennis uit onderzoek naar de werkvloer te vertalen.

Ga naar de bovenkant