Close Reading als aanpak voor begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs

Marita Eskes

Omschrijving

Close Reading is een aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip én de motivatie van leerlingen. Close Reading komt uit Amerika (Fisher & Frey) maar inmiddels zijn er ook scholen in Nederland die vanuit deze aanpak werken. Bij Close Reading staat de tekst centraal: dit kan een prentenboek zijn, maar ook een informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview. Middels herhaald lezen, goede instructie/modeling van de leerkracht én veel interactie tussen leerlingen krijgen leerlingen grip op diepere laag van de tekst. Niet enkel de leesstrategie, maar de inhoud staat centraal! Immers: begrijpend lezen betekent dat men betekenis kan verlenen aan de tekst. Strategieën kunnen een hulpmiddel zijn, er is meer voor nodig om tot goed tekstbegrip te komen. Nieuwsgierig? Kom dan naar deze workshop en krijg zicht op hoe theorie en praktijk met elkaar worden verbonden binnen Close Reading.

Vooraf nieuwsgierig en alvast iets lezen? http://expertis.nl/wp-content/uploads/2017/06/Blog-Close-Reading.pdf.

Onderwijsadviseur, auteur en spreker
Oprichter Gewoongoedlesgeven.nl

Marita Eskes is onderwijsadviseur, auteur en spreker. Hiervoor heeft zij gewerkt als leraar, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Marita weet scholen op inspirerende wijze te begeleiden naar nóg beter leesonderwijs, waarbij ze vakinhoudelijke kennis koppelt aan didactische kennis: deze zaken gaan hand in hand. Hierbij vertaalt ze wetenschappelijke inzichten naar het handelen op de werkvloer.

Zij schreef zowel ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn‘ (2020) als ‘Begrijpend lezen in een doorlopende lijn‘ (2023). Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs!

Ga naar de bovenkant